И в ситуации като тази натискът срещу семейството продължава…

Във време като това, когато близо половината от населението по света е изложено на несигурност, тревожност и стриктни мерки, поради епидемията с коронавируса, натискът спрямо семейството продължава.

Един от примерите за това е оповестеният в сряда доклад на комисаря по правата на човека към Съвета на Европа – г-жа Дуня Миятович, в който тя препоръчва страната ни да поднови дебата за ратификацията на Истанбулската конвенция, игнорирайки фактите и причините довели до нейното отхвърляне. В доклада се подчертава нуждата на страната ни от “анти-дискриминационни” политики, които биха навредили сериозно на свободата на словото и съвестта, брака и семейството.

Във време като това е важно да следим случващото се, за да не допуснем прокарване на политики насочени срещу семейството, както това се случи в други страни.

Периоди като този би следвало да ни правят да сме още по-съзнателни за стойността на човешкия живот, семейството и свободата. Историята познава народи оцелели при изключително тежки природни бедствия, войни и епидемии, но няма цивилизация, която да е могла да устои при разпада на семейството.

За да защитим конституционното право на родителите да могат да избират образованието на своите деца вчера изпратихме нашето становище, относно проектозакона за въвеждане на задължително предучилищно образование от 3 и 4-годишна възраст. 

В писмото си даваме гласност на подкрепата на много от вас на петицията с искане задължителното образование от 4-годишна възраст да отпадне. Към момента петицията е подкрепена от 7 519 души и продължава да събира подкрепа на: https://civilactionbg.com/кажи-не-на-задължителната-предучилищ/

В становището посочваме, че проблемите с неефективността, невключването на ученици и ранното им отпадане от образователната система няма как да бъдат разрешени чрез принудителното разширяване на нейният обхват. Според данните от последния доклад за образованието на Европейската комисия два пъти повече ученици на 15-годишна възраст у нас (40%) са показали слаби резултати на тестовете в три основни дисциплини, спрямо тези за ЕС.

Изнесените в доклада данни потвърждават, че резултатите от предучилищната и училищна подготовка зависят от активно подкрепящата семейна среда, а не от нейната продължителност или начална възраст.

Напомнихме и за изпратеното, заедно с още 50 организации, Отворено писмо по повода през февруари. Видно и от коментарите под проекта на портала за Обществени консултации е че обществото не желае подобна мярка.

Становището може да видите на:

https://www.sva.bg/10441077109410721/7960749

Надяваме се с общи усилия да можем да гарантираме спазването на Конституцията на България, Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и други важни нормативни актове.

Нека, пазейки себе си и другите в този сезон, продължим да бъдем бдителни за случващото се около нас и подкрепа за нашите близки.