Как да гласуваме в Местни избори 2019?

Днес в България пускаме вот за нови кметове и общински съветници. Над 11 600 секции в страната отварят за гласуване тази сутрин в 7 ч.

В пет от всички общини у нас – Сърница, Етрополе, Бойница, Симитли и Сатовча – има само по един кандидат за кмет. Също с един кандидат за кмет са и 392 от кметствата. Там втори тур на изборите няма да се проведе ако днес има подаден дори един действителен глас.

Най дългата листа с кандидати за кметове на община е в София – те са 20 на брой, следват Пловдив с 14,  Благоевград и Шумен с по 13 кандидати за кмет.

В осигуряването на изборния процес участват около 14 000 служители на МВР. Създадена е необходимата организация и координация между изградените звена със прокуратурата на Република България по противодействие на престъпления, свързани с политическите права на гражданите.

До края на днешния ден хората, които нямат редовни лични документи, ще могат да получат удостоверение от полицията, с което да могат да гласуват. Удостоверителните документи се издават в случай на изгубена или открадната лична карата или зелен граждански паспорт, лична карта, която е с изтекъл срок на валидност или ако лицето не притежава, т.е. за първи път ще му се издава лична карта.

Правилата за гласуване

На местни избори гласоподавателят получава минимум две и максимум четири различни бюлетини. Видовете са бюлетина за кмет на община, бюлетина за избор на общински съветници, бюлетина за избор на районен кмет, каквато има само в София, Пловдив и Варна, и бюлетина за избор на кмет на кметство. В зависимост от населеното място, в което гласувате, броят на бюлетините варира.

Изборният ден на 27 октомври започва в 7.00 ч. и свършва в 20.00 ч. След този час до гласуване се допускат само избирателите, които чакат пред изборното помещение, като член на комисията събира документите им за самоличност. Гласуването може да продължи не по-късно от 21.00 ч.

В изборното помещение не се допускат лица с поведение, накърняващо добрите нрави, както и лица, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите. Забранява се предварителното раздаване на изборни книжа и материали. Забранява се изнасянето на бюлетини от избиратели извън изборното помещение. Не се разрешава присъствие на други лица освен гласуващи в момента избиратели, на разстояние, по-малко от три метра от кабината за гласуване, когато в нея има избирател.

Забранява се след попълване на бюлетината и преди пускането в избирателната кутия избирателят да разгъва бюлетината по начин, позволяващ да се види начинът на гласуване. При нарушаване на забраната комисията незабавно обявява бюлетината за недействителна и отбелязва това обстоятелство върху бюлетината и в графа “Забележки” на избирателния списък. Избирателят не се допуска повторно до гласуване.

Бюлетината за кмет на община, кмет на кметство и кмет на район:

В тези видове интегрални бюлетини са изброени: отляво – имената на партиите, коалициите и инициативните комитети, по средата – квадратчета с номера в бюлетината на партиите, коалициите и комитетите според жребия, изтеглен от ЦИК – за национално регистрираните партии и коалиции, и от ОИК – за местните коалиции и независимите кандидати. А отдясно – имената на кандидатите за кмет (съответно за община, за район или за кметство)

Гласува се със знак X или V, изписан със синя химикалка, в рамките на квадратчето с номера на кандидата в бюлетината.

Поставянето на каквито и да било други знаци където и да е по бюлетината я прави невалидна. Може да се постави знак само в едно квадратче и вотът трябва да е недвусмислен – в противен случай гласът е недействителен.

Бюлетината за членове на общински съвети

Отляво в тази бюлетина отново има квадратчета с номера на партиите, коалициите и независимите кандидати, изтеглени от ЦИК или ОИК и област с наименованията на политическите сили или името на независимия кандидат за съветник.

Гласува се отново със знак X или V, изписан със синя химикалка, в рамките на квадратчето с номера на кандидата в бюлетината.

В дясната част на бюлетината има кръгчета с номера от 101 нагоре. Най-много са кръгчетата в бюлетината за София – до 161, тъй като има 61 общински съветници. Това е областта, в която може да се гласува преференциално за някой от кандидатите в листата, която вече сте посочили в квадратчето. Пред изборните секции и вътре в тъмната стаичка за гласуване трябва да бъдат разпечатани листите на партиите и коалициите и съответния номер на всеки от кандидатите. Преференция отново се отбелязва със знак X или V, изписан със синя химикалка, в рамките този път на кръгчето с номера на кандидата в бюлетината.

Гласуването преференциално не е задължително. Имате право да посочите само един предпочитан кандидат за съветник. Бюлетината за общински съветници е недействителна, ако е отбелязан вот само в кръгче, но не и в квадратче отляво на бюлетината.

Етапи на попълване и подаване на бюлетините

Всяка бюлетина от външната страна има две места за поставяне на печат от секционната избирателна комисия. Първият се поставя преди избирателят да влезе в тъмната стаичка, а вторият – след като е гласувал и сгънал в стаичката бюлетината си и преди да я пусне в урната. Бюлетина без два печата е недействителна.

Избирателят удостоверява самоличността си пред председателя или член на комисията. В случаите, когато личният (зелен) паспорт или личната карта са с изтекъл срок, повредени, унищожени, изгубени или откраднати или в процес на издаване, избирателят се допуска до гласуване, ако представи удостоверение за издаване на лични документи.

След като бъде допуснат до гласуване, избирателят получава хартиени бюлетини от член на секционната избирателна комисия, който ги откъсва от кочана с бюлетините непосредствено преди предаването им ги подпечатва с печата на комисията. С получените бюлетини избирателят отива в кабината да гласува. В кабината може да има само един избирател.

След като избирателят напусне тъмната стаичка със сгънатите си бюлетини по начин, който не издава тайната на вота, член на комисията сверява дали номерата върху бюлетините съответстват на номерата върху кочана и при съответствие подпечатва повторно бюлетините с печата на комисията. На всяка бюлетина се откъсва отрязъка с номера й, който се пуска в отделна кутия. При несъответствие бюлетината се обявява за недействителна и това обстоятелство се отбелязва върху бюлетината и в графа “Забележки” на избирателния списък. Избирателят не се допуска повторно до гласуване.

След повторното подпечатване на бюлетината избирателят я пуска в избирателната кутия, полага подпис в избирателния списък, получава обратно документите си и напуска помещението.

Избирател, който сгреши при поставянето на знака, изразяващ неговия вот, може да върне сгъната сгрешената бюлетина на секционната избирателна комисия и да получи нова бюлетина за гласуване от същия вид. Това право се предоставя на избирателя само веднъж.

Избирателят има право да гласува за кандидат за кмет, издигнат от дадена партия, коалиция или инициативен комитет и за листа от общински съветници на друга партия и коалиция.

standartnews.com