Превръщат крепостта Русокастро в топ туристическа дестинация

Със символична първа копка започна изграждането на пътя до крепостта Русокастро в община Камено.

Той тръгва от вече обособената и строяща се Зона за отдих в подножието на Крепостта. Инициативата се реализира по проект „ROADS to the Sustainable Tourism“, финансиран от Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България — Турция 2014-2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ.Водещ партньор е Община Камено, а проектът се осъществява съвместно с Община Къйъкьой / Турция.

Общият бюджет на инвестицията е 450 151.64 евро, (279 821.00 евро за Община Камено и 170 330.64 евро за Община Къйкьой). Целият период на изпълнения е 18 месеца.

Целта е повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура.

Проектът има две основни цели: да се подобри капацитетът в областта на културата и туризма в трансграничния регион чрез големи инвестиции за инфраструктурни подобрения на два ключови туристически обекта –  Крепостта Русокастро и скалния манастир „Свети Николай” – Къйъкьой, да подобри обществения достъп до общото културно-историческо наследство от двете страни на границата, носещо обща история.

Дейностите ще спомогнат да се популяризира културно наследство от двете страни на границата – Средновековната крепост Русокастро и скалния манастир “Св. Никола”, разположени на територията на две малки общини – Камено и Къйъкьой.

Изпълнението на дейностите по проекта ще доведат до създаването на съвместен туристически продукт за целите на трансграничното сътрудничество и ще популяризира целевата зона като обща туристическа дестинация.

 

 

 

Снимки: Общината