Първолаци направиха и подариха къщички за птици

Първокласници от СУ „П.Волов“ подариха къщички за птици за 40-тия рождения ден на Природен парк „Шуменско плато“. Къщичките са изработени заедно с родителите, като децата участваха при в поставянето им по дърветата в лесопарк „Кьошковете“ заедно с целия екип на парка.

По повод рождения ден в Административния център на Дирекцията на ПП „Шуменско плато“ беше открита и изложба под надслов „Преди и сега“, която проследява как се е изменил парка през годините. В началото на 20-ти век платото над Шумен е било обезлесено, но в резултат на упорития труд на лесовъди, паркови служители и общественост днес горите заемат 90% от територията. В изложбата са използвани снимки от Държавен архив-Шумен и фотографии на Татяна Димитрова и Красимир Христов – експерти от Североизточното държавно предприятие. Освен промяната през годините са проследени и промените през различните сезони.

„Основната ни задача е да запазим зеленото си богатство и да възпитаваме децата в любов към природата“, отбеляза инж. Васил Василев, директор на ДПП „Шуменско плато“. Поддържането на парковата инфраструктура също е сред основните приоритети на Дирекцията, въпреки нередките вандалски прояви.

Природен парк „Шуменско плато“ е обявен за защитена територия на на 5 февуари 1980 г. и заема площ от 3 896 ха от едноименното плато. Инж. Васил Василев подчерта, че паркът е планиран и изграден по всички правила за създаване на парк, а близостта до града го прави достъпен и често посещаван. През годините са изградени и маркирани туристически маршрути до всички природни и културни забележителности в района. Създадени са и разнообразни тематични маршрути с образователна цел – „Урок по горската пътека“, „Карст под защита – дар за поколенията“, „Фористична пътека“, а също Специализирана пътека за незрящи, Класна стая на открито и Госки лабиринт за най-малките. Изградени са 11 заслона и места за отдих и места за пикник. Част от тях са „осиновени“ от фирми и организации.

 

АВТОРДаниела Стоянова