Слабата норвежка крона удари Telenor

Норвежкият телекомуникационен концерн Telenor изпрати трудно трето тримесечие – период, в който операторът отчете нетна загуба поради редица фактори, включително отслабване на норвежката крона и еднократни позиции в сравнимото тримесечие на 2018 г.

В декларацията си за финансовия отчет главният изпълнителен директор Сигве Брекке обяви, че представянето на Telenor през тримесечието отразява „непрекъснатото силно изпълнение на нашата стратегия“, докато операторът се фокусира върху „растеж, ефективност и опростяване“. Мениджърите демонстрираха увереност, че компанията ще постигне целите си за цялата година.

Нетната печалба, която се дължи на акционерите, падна от 5,8 милиона норвежки крони (633 милиона долара) през третото тримесечие на 2018 г. до загуба от 436 милиона норвежки крони, при приходи от 29,5 милиарда норвежки крони спрямо 27,6 милиарда норвежки крони.

Приходите бяха засегнати от комбинация от валутни загуби в размер на 1,8 милиарда норвежки крони поради отслабването на норвежката крона, заедно с разходите за данък върху печалбата от 2,5 милиона норвежки крони, отчетени през август.

Компанията добавя, че резултатите за третото тримесечие на 2018 г. са била завишени до 1,7 милиарда норвежки крони от продажбата на активи в Централна и Източна Европа (включително бизнеса в България).

Същите фактори бяха посочени като причина за спад на нетната печалба за първите девет месеца на 2019 г., като тя спада от 7 милиарда норвежки крони на годишна база до 6,5 милиарда норвежки крони, въпреки че Telenor отбеляза, че спадът е „частично компенсиран от по-ниската амортизация в Тайланд“.