Служители в БАН дариха таблети на деца в домове

Дарение от 23 нови таблета получиха днес децата от центъра за настаняване от семеен тип в белослатинското село Бърдарски геран. Жестът е на служители в БАН, с чиято финансова подкрепа (от заделени заплати) са закупени техническите устройства.

Дарението е направено на община Бяла Слатина, която от своя страна реши да зарадва децата на дома в Бърдарски геран. Лично зам. министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова имаше удоволствието да връчи таблетите на децата. На събитието присъстваха още Мария Търнавска- Директор Регионална Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Враца, Вера Миньовска- гл. експерт „Закрила на детето“ към РДСП- Враца, инж. Иво Цветков- кмет на община Бяла Слатина, Боряна Петкова- зам. кмет „Хуманитарни дейности и интеграция“.

Русинова дари таблети и за децата от социалните центрове във Враца. Целта е с устройствата децата да могат да се включат в дистанционното обучение, както и да поддържат връзка със специалисти, ако имат нужда от такива, подчерта тя на среща с кмета Калин Каменов, който прие дарението.

По случай празника на Враца и в деня на Ботев заместник-министър връчи на градоначалника почетния знак на Министерството на труда и социалната политика за принос в социалната политика.

 

снимки: община Бяла Слатина и община Враца

 

 

kmeta.bg