С “Моята професия, моето бъдеще” можем да запазим младите кадри у нас

Доц. д-р Тодор Радев е Ректор на Висшето училище по мениджмънт във Варна. Той е член на Висшия статистически съвет на България и на клубния съвет, Клуб “Икономика 2000”. Завършил е бакалавърска степен по Икономичска социология в Университета за национално и световно стопанство в София. След това е защитил магистърска степен по Политическа икономия в Университет Санкт Петербург в Русия. Доктор е по икономика в Икономически институт на БАН. Преподава на български и английски език Икономика, Бизнес среда, Човешки ресурси.

– Доц. Радев, студенти разработват проекти по зададени от 9 големи компании теми в кампанията “Моята професия, моето бъдеще”. Кои са плюсовете за университетите и за младите кадри от такава инициатива?

– Преди всичко бих искал да благодаря на KMETA.bg за инициативата и вложените усилия в нейното организиране. Подобни кампании безспорно оказват позитивно влияние не само върху университетите и младите хора, но са от полза и за бизнеса, икономиката и държавата като цяло. За съжаление, през последните години и десетилетия България по една или друга причина загуби ужасно много от младите си кадри, както студенти, така и изградени професионалисти. Инициативи като „Моята професия, моето бъдеще“ от една страна дават шанс на талантливи младежи да се изявят и да установят така необходимите за бъдещето им професионални контакти, от друга обезпечава реализацията на завършващи студенти от българските висши учебни заведения. И може би най-важното – насърчава младите хора да останат и да се развиват в България.

– Защо подкрепяте кампанията на KMETA.bg “Моята професия, моето бъдеще”?

– Тази кампания е в пълен синхрон със стремежа на Висше училище по мениджмънт да провокира младите хора към изява и развитие и да ги подкрепя и насърчава по техния път към успешна професионална реализация. Екипът ни регулярно организира събития и кампании, насочени към младежта. В навечерието на 24 май, например, обявихме конкурс „Оставам.БГ“, който е призив към младите хора да учат, да знаят, да могат, да опознават близкото и далечното, родното и различното, да черпят с пълни шепи от света, но да останат да се развиват в България. Целта на инициативата е да се даде възможност на млади таланти да покажат своите творчески умения и креативност като напишат есе на тема „Моите 2 причини да остана да уча и да се развивам в България през 2020!“. Ние предоставяме три стипендии за победителите, като отправяме послание към бизнес средите да се включат в инициативата с допълнителни награди по тяхна преценка. Защото това не е просто конкурс, това е мисия!

– Трябва ли по-тясна връзка между университетите, подготвяните от тях кадри и бизнеса? В каква посока?

– Безспорно активното сътрудничество между университетите и бизнеса е от изключително значение и ние активно работим в това направление. Висше училище по мениджмънт има богата и разнообразна мрежа от повече от 200 активни български и международни партньори, с които работи по различни модели и добри практики – стажантски програми, партньорство с кариерните центрове, актуализиране на учебните програми, организиране на различни обучения и курсове, съвместни изследователски проекти и много други. Голяма част от преподавателите в университета са хора от бизнеса, което е изключително високо оценено от нашите студенти. Тези преподаватели прилагат обучителни техники, базирани на конкретни проблеми и случаи и свързани с реалната бизнес практика и среда. По този начин у студентите се изгражда креативност и новаторско мислене при решаване на практически казуси, умения за работа в екип, комуникация, планиране и организиране, вземане на решения и управление на конфликти, а това от своя страна е изключително важно за тяхната бърза и адекватна адаптация в реална работна среда.

В момента реализираме и още една инициатива в тази посока, а именно отпускане на съвместни стипендии в сътрудничество с местните власти и бизнеса, за талантливи млади хора от цяла България.

– През последните години бизнесът във всички сектори се оплаква от липсата на кадри. Как талантливи млади специалисти да бъдат открити от бизнеса у нас?

– Именно със задълбочаване на връзката с университетите и с предприемане на реални стъпки – иницииране и участие в съвместни събития и проекти с университетите, подкрепа на талантливи млади хора, които нямат финансовата възможност да получат качественото образование, което заслужават, и редица други възможности.

Ние, например, ежегодно организираме Кариерно и стажантско изложение, чиято цел е да предложи различни програми за провеждане на стаж и възможности за работа на студенти, абсолвенти и млади хора от Варна и региона. Тази година участие взеха работодатели от над 20 местни и международни компании, опериращи в България, Испания, Великобритания, Нидерландия, Гърция и други европейски страни.

– Какво ще предложите през учебната 2020/2021 г. на студентите си?

– Основната ни цел е да предоставим качествено, но достъпно образование, което да подготви нашите студенти за реалната работна среда и да им позволи успешна професионална реализация. ВУМ се гордее с над десетгодишното си стратегическо партньорство с университета Кардиф Метрополитън (Cardiff Metropolitan University) във Великобритания, което дава възможност на студентите ни да завършат висшето си образование, обучавайки се в България и придобивайки едновременно две дипломи – българска и британска.

Кризата с COVID-19 през настоящата година промени драматично картината на глобалното висше образование, което определено оказва влияние и на българските ученици, планирали да кандидатстват в чужбина, както и на много български студенти, вече стартирали обучението си в редица европейски и американски университети. В този смисъл, Висше училище по мениджмънт предлага една чудесна алтернатива за всички млади хора да останат в България и да получат качествено образование по британски стандарти, изцяло на английски език.

Помислили сме и за тези, които не са достатъчно уверени в своите знания по английски език. На тях предоставяме възможността да стартират обучението си в кампуса ни в Добрич, като през първия семестър или година изучават планираните в учебната програма модули на български език, паралелно с интензивно езиково обучение, като след това могат да се прехвърлят в англоезична специалност на ВУМ. Разкриваме и нова, уникална за Европа специалност на български език – Кулинарни науки и технологии, която ще комбинира знания и умения в три основни направления – кулинарни изкуства, хранителни технологии и бизнес науки.

Отчитайки, че тази година ще е трудна за много от учениците и техните семейства, ВУМ планира и увеличаване на фонда за стипендии, иницииране на съвместни стипендии с местни власти и представители на бизнеса, както и редица други възможности за допълнително финансиране. През 2019 г. университетът е класиран за трета поредна година на първо място в света по критерий „Мобилност на студенти“ според рейтинговата система U-Multirank. На практика всички студенти на ВУМ имат достъп до участие в мобилност с цел обучение или практика, която се финансира по програма Еразъм+. Като задължителна част от учебната програма, студентите на Висше училище по мениджмънт провеждат и практически стажове, голяма част от които са платени и от страна на работодателя.

Последно, но не и по важност, бих искал да споделя, че Висше училище по мениджмънт обучава студенти от над 50 държави – ярко доказателство за високото качество на обучението и изградения имидж на университета в международен план.

Какви са темите на 9-те проекта, които студентите могат да разработят до 14 юни, още за компаниите партньори и условията за участие в националната кампания на Kmeta.bg “Моята професия, моето бъдеще” – вижте ТУК.