37 детски рисунки в конкурс за безопасно движение в Ценово

27 деца от община Ценово се включиха в конкурса за картичка под мотото „Пази твоето бъдеще на пътя“, посветен на Деня за безопасност на движението по пътищата. Те представиха 37 рисунки, като повечето  от тях бяха придружени с послания за толерантност на пътя. Сред малките художници имаше и ученици от други градове в страната, дошли на гости при баба и дядо през лятната ваканция.

Конкурсът беше организиран от Община Ценово и с активното съдействия на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Зам.-кметът на общината и председател на комисията Ваня Игнатова връчи наградите на победителите. Тя подчерта, че всеки участник в движението е длъжен и носи отговорност със своето поведение и действия на пътя. Първа награда заслужено беше присъдена Никол Косакова от Ценово. На второ място се класира Петя Боянова, а третата позиция беше отредена на Стефани Николова.

Журито определи и четири специални награди. В категорията за най-оригинално послание безспорен победител се оказа Ясен Любенов от Кривина. Призът за най-активен участник грабна Александра Венциславова от Ценово. Исус Недялков от Долна Студена спечели наградата на кмета на община Ценово д-р Петър Петров. На Филиз Абдулова беше връчен призът на МКБППМН. В проявата за участие бяха поканени и читалищата в общината, но само НЧ „Отец Паисий“ от Кривина откликна на инициативата. След връчването на наградите децата веднага и ентусиазирано организираха развлекателни игри с наградите, които получиха.

В ОУ „Христо Ботев“ в Ценово връчването на отличията беше съчетано и с отбелязване на 170-та годишнина от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов. Момичета и момчета рецитираха стихове и пяха песни по стихове на поета. Всички участници в празника се включиха и в маратона на четенето на поемата „Радецки“. В двора на училището, където се проведе тържеството при спазване на противоепидемичните изисквания, беше подредена изложба от най-четените произведения на големия български творец.

 

 

kmeta.bg