4 млн. отиват за проекти на общините по “Красива България”

Социалният министър Деница Сачева съобщи, че е приет Националният план за действие по заетостта за 2020 г., който е в размер на 73 млн .лева. „Ще бъде осигурена заетост за 12 918 безработни като за 10 504 ще стане по различни програми, а за 2414 ще бъдат приложени насърчителните марки. В рамките на проекта е и продължаващият проект „Красива България“, за който са осигурени 4 млн. лева и са одобрени 48 проекта на български общини за медицински центрове, детски градини, училища“, каза още Сачева. Предвижда се по “Красива България” да се осигури работа на 230 души.

Готова е и националната програма за грижа в домашна среда, с която се очаква да бъдат компенсирани нуждаещите се от лични асистенти. Заради новия закон за личната помощ от 1 януари около 13 000 души останаха без лични асистенти. Затова сега от социалното министерство са намерили решение за най-неотложните случаи – около 6000, като по програмата ще бъдат назначени около 2400 лични асистенти. Очакванията са тя да заработи от 1 март.

„Така намираме решение за хората, които останаха без лични асистенти заради закона за личната помощ. Тази национална програма ще бъде на стойност 16,5 млн. лева и ще обхване хора над 65 г. в невъзможност за самообслужват и хора с тежки увреждания. Ще бъдат наети 2400 безработни лица. Личен асистент ще имат 924 лица със степен на намалена работоспособоност и около 4977 възрастни хора“, обясни социалният министър Деница Сачева.

АВТОРKmeta.bg