Световна находка на хълма “Трапезица”

Християнската находка е без аналог в света

Щастливият откривател е проф. Константин Тотев, археолог в Археологическия институт към БАН, който прави проучвания на “Трапезица” в гр. Велико Търново. Не случайно кръстът е открит в олтара, тъй като там в периода на Втората българска държава е било традиция да се вграждат мощи на светци и ценни реликви. Уникален златен кръст реликварий с частица от Христовото разпятие е открит при разкопки на крепостта “Трапезица” в град Велико Търново. Реликвата е изцяло запазена и е намерена в апсидата на новооткритата църква 23.

Находката с тегло 75 грама се отличава с ювелирна изработка. Според археолозите кръстът е един от най-добрите образци на византийската металопластика и е изработен в Константинопол. Висок е 11 см., широк 5,5 см. и дебелина около 1 см. Става дума за рядък кръст енколпион, изработен от чисто злато. Върху лицевата страна на кръста е представено Разпятие Христово, а на опакото Богородица Оранта – уточнява проф. Константин Тотев.

Не случайно кръстът е открит в олтара, тъй като там в периода на Втората българска държава е било традиция да се вграждат мощи насветци и ценни реликви.

Находката на проф. Константин Тотев е без аналог и  в света

Проучвателят уточни, че кръстът е бил положен източно от стълба на олтарната маса и е лежал в специална малка камера, обмазана с хоросан и запечатана от всички страни. Находката е с тегло 75 г и се отличава с ювелирна изработка. „Това е единственият кръст енколпион от чисто злато, намиран досега не само у нас, но и в света. Основната част от тези кръстове са изработени от бронз.  Находката от Трапезица е от изключително значение, тъй като кръстът е златен и от тази група досега не е известен друг подобен екземпляр”. Кръстът съставен е от две части, които се затварят и образуват куха кутийка, в която стои част от св. Кръст. “Тези две половинки са закрепвани помежду си чрез шарнирна връзка, а в горния край кръстът отново чрез шарнир е снабден с масивна художествено оформена халка за провесване на верижка и носене пред гърдите. В случая тя е изработена от масивно злато, оформена е като многостенно тяло и е украсена с ниело техника. На трите видими страни на ухото в ромбовидни полета са представени три различни по форма гравирани разцъфнали кръстове, запълнени с ниело. Това е живачна смес, която при определена температура става изключително устойчива. Кръстовете са фланкирани от четирите страни с растителни орнаменти” – разказва проф. Тотев.  Разпятието е украсено двустранно с релефни изображения. “От едната страна в средекръстието е представено Разпятие Христово, а в медальоните в края на раменете са поместени допоясни светци. От другата страна в средекръстието е разположено релефно изображение на Богородица Оранта в цял ръст с ръце пред гърдите, обърнати с дланите напред. В релефните медальони в края на раменете са представени допоясни фигури на светци”, изтъква проф.Тотев. Изследователят поясни, че кръстовете енколпиони водят началото си от Мала Азия и изпълняват ролята на реликварии за съхраняване на парче от Честния и животворящ кръст. По-късно те намират широко разпространение във византийския свят. Кулминацията в тяхната изработка обхваща периода IX-XI век, но тиражирането им продължава и през палеологовото и постпалеологово време. Кръстът от олтара на църква 23 е изработен във втората половина на XII-XIII век и се причислява към групата, известна с неофициалното название „руски кръстове енколпиони“, тъй като тези култови предмети, изработени в престижни ателиета във Византия, започват масово да се копират и разпространяват в Русия през XII-XIV век. Църква 23 е открита в края на м. септември т.г. Тя е разположена непосредствено до Западната крепостна стена. Отличава се с уникалните си фрески, които са рисувани през XIII век, когато е бил построен и храмът.  “По качество и художествена стойност фреските тук надминават тези в църкви 13 и 2, които са най-хубавите на Трапезица.  Църква 23 е с широчина 4 м. и дължина 10 м. и единствена на Трапезица е долепена до крепостната стена. Единствен нейн аналог е църква 10 на хълма “Царевец”- разказва откривателят.

При тазгодишните археологически разкопки в западната част на “Трапезица” археолозите откриха част от улица, както и над 30 гроба със златни накити и златни монети.

Източник: velikotarnovoutre.bg