БАЗБ: Прави се опит за манипулиране на общественото мнение

От Българска Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ) разпространиха в съобщение до медиите тяхното становище относно конфликта с Асоциация на Застрахователните Брокери в България (АЗББ)  и Обединени Застрахователни Брокери (ОЗБ)

От БАЗБ са на мнение, че чрез двете съвместни пресконференции на Асоциация на Застрахователните Брокери в България (АЗББ)  и Обединени Застрахователни Брокери (ОЗБ) се прави опит за манипулиране на общественото мнение като се обявява, че предвидената такса в Закона за изменение и допълнение на закона за Комисия за финансов надзор за застрахователните брокери ще доведе до фалит на голяма част от малките брокери.

Комисия за финансов надзор е държавния орган, който контролира дейността на
застрахователния бранш и е институцията, която защитава правата на потребителите на
застрахователни услуги. Една от целите на Закона за изменение и допълнение на закона за
Комисия за финансов надзор е да позволи на Комисията да упражнява контролните си
функции, които в момента поради липса на финансов ресурс, са сведени до минимум.
Засиления контрол от КФН е от полза за както за потребителите, така и за застрахователните
брокери, които стриктно спазват нормите.

Твърденията на част от колегите, че таксите са непосилни и ще ги доведат до фалит са
манипулативни и целят отлагане или забавяне на приемането на Закона и съответно на
засилването на контролните функции на КФН.

В тази връзка, БАЗБ направи изчисления на база на параметрите за дейността на малък брокер,
представени от АЗББ и ОЗБ на първата им пресконференция. След справката, направена от
БАЗБ става ясно, че при сегашната такса за надзор и при средно заети по 5-7 служители на
брокер, работещи в един офис, към настоящия момент 102 брокера не би трябвало да
съществуват. Данните изнесени по-долу показват, че почти една трета от брокерите за 2016
година са реализирали приходи, които не могат да покрият разходите им за 2016 година:

*Възнаграждението на брокера от реализирания премиен приход е на база осреднена
комисионна от 19,1% за 2016 г.
*Използваните данни са от официалната статистика на КФН за дейността на
застрахователните брокери за 2016 г.

Единствения логичен извод е, че тези брокери, които работят и през настоящата година не
зависят от таксата за надзор, а от ефективната си работа. В случая може да се влезе в
хипотезата, че такива брокери работят укривайки част разходите си т.е. са генератор на сива
икономика, пишат в изявлението си от БАЗП.