БАН награди 22 млади учени за 24 май

Тържествено събрание по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на славянската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност се проведе в зала “Проф. Марин Дринов” на БАН. По време на тържеството бяха връчени наградите за млади учени „Професор Марин Дринов” и за най-млади учени „Иван Евстратиев Гешов” за 2022 г.
Наградите се присъждат от Общото събрание (ОС) за постижения в девет научни направления. Председателят на ОС чл.-кор. Евелина Славчева и кметът на София Йорданка Фандъкова връчиха отличията.
Носители на наградата за най-млад учен „Иван Евстратиев Гешов“, конкурс 2023
1. За постижения в научно направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“: докторант Теодор Антонов Вакарелски от Института по информационни и комуникационни технологии и ас. инж. Мартин Лъчезаров Ралчев от Института по роботика
2. За постижения в научно направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност“: ас. Лидия Пламенова Цигорийна от Института по инженерна химия
3. За постижения в научно направление „Нанонауки, нови материали и технологии“: докторант Блага Христова Благоева от Института по оптически материали и технологии “Акад. Йордан Малиновски”, магистър Селин Ердинч Кючук-Хюсеин от Института по полимери и ас. Борис Борисов Яначков от Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски“
4. За постижения в научно направление “Биомедицина и качество на живот“: докторант Никола Ралчев Ралчев от Института по микробиология “Стефан Ангелов”
5. За постижения в научно направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология“: магистър Борислав Иванов Георгиев от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания
6. За постижения в научно направление „Астрономия, космически изследвания и технологии“: докторант Антоанета Антонова Аврамова-Бончева от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория
7. За постижения в научно направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност” докторант Калина Николаева Томова от Института за изследване на изкуствата и доктoрант Ханна Красимирова Христова от Националния археологически институт с музей
Носители на наградата за млад учен „Проф. Марин Дринов“, конкурс 2023
1. За постижения в научно направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност“: гл. ас. д-р Веселин Вълков Желев от Института по електрохимия и енергийни системи “Академик Евгени Будевски”
2. За постижения в научно направление „Нанонауки, нови материали и технологии“: ас. д-р Консолато Росмини от Института по органична химия с център по фитохимия и гл. ас. д-р Катя Евгениева Каменова – Стоянова от Института по полимери
3. За постижения в научно направление “Биомедицина и качество на живот“: гл. ас. д-р Николета Мирославова Кирчева от Института по оптически материали и технологии “Акад. Йордан Малиновски”
4. За постижения в научно направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология“: гл. ас. д-р Емилия Димитрова Вачева и гл. ас. д-р Симеон Бориславов Борисов от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания
5. За постижения в научно направление „Климатични промени, рискове и природни ресурси“: доц. д-р Ивелина Христова Георгиева и доц. д-р Пламена Георгиева Райкова-Цанкова от Националния институт по геофизика, геодезия и география
6. За постижения в направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност”: гл. ас. д-р Андриана Светлинова Спасова от Института за литература и гл. ас. д-р Анелия Иванова Манова от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
7. За постижения в научно направление „Човек и общество“: гл. ас. д-р Янко Венелинов Ройчев от Института за държавата и правото
Източник: БАН