Библия на оригиналните езици

През 16-ти век, Яков Шаим, еврейски християнин, събира възможно най-много ръкописи на Стария Завет и създава най-пълния отпечатан Стар Завет на еврейски. Този том, издаден от Даниел Бомберг през 1524 г., става стандартно издание на Еврейския Стар Завет. В него за първи път са представени Мазоретските бележки към текста. Отпечатван е многократно през последните 400 години и е използван като основа за много преводи по време на Реформаторската епоха. Тринитариалното Библейско Дружество го издава за първи път през 1894 г.

Първият публикуван Гръцки Нов Завет е този издаден от Еразъм през 1516 г. Всъщност през 1514 г, за първи път е отпечатан Гръцки Нов Завет като част от Полиглотната Библия от Комплутенсе, Испания, който обаче става достъпен едва през 1522 г. По-късно този Нов Завет е отпечатван многократно от Кристофър Плантин, както и няколко пъти в Женева. Второто и третото издание на Еразъм включват промени взаимствани от Комплутенския Нов Завет. През 1550 г., в Париж, Робърт Сивънс отпечатва Гръцки Нов Завет на основата на Еразъм и Комплотенсе, познат като “кралското издание”. На следващата година в Женева същия Нов Завет е преиздаден, като за първи път е въведена номерацията на стиховете. През 1598 г. Теодор Биза прави ново издание на Гръцкия Нов Завет, на основата на Стивънс и прави собствен превод на латински. Изданията на Биза и на Стивънс са служили като основа за първото издание на английския Нов Завет през 1611, познат като Authorised Version. През 1624 г. Партньорите Елзевир (Бонавенчър и Аврам), правят ново издание на Гръзкия Нов Завет на базата на Биза. Тяхното издание става известно в Европа като “Приетия текст” (Textus Receptus), а след време същото название се приписва и на изданието на Стивънс от 1550 г. Изданията на Стивънс, Биза и Елзевир на практика са един и същ текст с незначителни разлики. Настоящото издание на Гръцкия Нов Завет следва текста на Биза от 1598 г.

 

http://www.novchovek.com/

 

По илюстрациите са работили 40 художника с богат опит и множество комикси зад гърба си включително и такива, илюстрирали за Marvel и DC.

Книгите са на английски език!