Боил Банов: Надявам се Панаирът на книгата да бъде там, където му е мястото

„Надявам се Панаирът на книгата да бъде там, където му е мястото“, заяви министърът на културата Боил Банов.

По думите му Софийският международен панаир на книгата е ключово събитие не само за имиджа на НДК като културно средище, но и за столицата, и за страната.

Министерството на културата и „Национален дворец на културата – Конгресен център“ ЕАД  ще продължат да подкрепят културни организации и да реализират проекти за развитие на българската култура.

Министерството ще предложи гъвкави политики за развитие на отношенията с дългосрочни партньори, които реализират проекти в областта на културата.