Бойко Коцев беше удостоен със „Златен Пегас“ на Съюза на писателите

Анжела Димчева

На официална церемония Боян Ангелов – председател на Съюза на българските писатели – награди Бойко Коцев – дипломат и представител на Р България в Международната банка за икономическо сътрудничество  – с Златен Пегас „Иван Вазов“ и Почетна грамота за подкрепа към българската литература. По време на проведената среща бяха уговорени редица инициативи, свързани с културното сътрудничество между България и Русия: писателският съюз да бъде център за курсове по творческо писане и превод на художествена литература чрез създаване на съвместна онлайн платформа между СБП и Литературния институт „Максим Горки“; чрез шестмесечни курсове, организирани от СБП в галерия-книжарница „София-прес“; чрез издаване на антологии – в Русия на български поети, в България – на руски автори.

Бойко Коцев благодари и отбеляза: „Българската интелигенция трябва да се създава на родна почва, а не в чужди университети. В Русия много рядко се чува за български писатели. Аз ще съдействам всеки месец да се появяват наши автори в „Литературная газета“, ще разговарям на дипломатическо и бизнес ниво за сключване на съвместни договори за размяна на издания, творчески личности и делегации. За разлика от Съюза на българските писатели, който не получава финансова подкрепа от държавата, в Русия продължава устойчивата традиция за финансиране на писателските организации и изявените творци“.

На събитието присъстваха писателите Петър Андасаров, Надя Попова и Иван Есенски.

 

Дейността на Съюза на българските писатели се подпомага чрез „ЕДНОГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ЧАСТНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА“ 2020 на НФК