Боян Ангелов: Вечно живият Иван Вазов (по повод 100 години от кончината на Патриарха)

ВЕЧНО ЖИВИЯТ ИВАН ВАЗОВ
Гледаме, че отбелязват някои годишнина от кончината на Патриарха на родната ни литература Иван Вазов. За нас той е жив във всяка оставена от него дума, във всяко негово дело и най-вече в заветите му. Затова ние не честваме тази дата, защото това е датата на временната материална победа, на мнимо победилата тленност.
Иван Вазов живее извън тленността, извън забравата и извън обществените канони. Ето защо в този ден ние се завръщаме отново към поезията му, светла както мълния и силна като водопад! Защото той е Иван Вазов – нашият, българският и вечно живият в сърцата и душите ни!
ИВАН ВАЗОВ
МОИТЕ ПЕСНИ
И аз на своя ред ще си замина,
трева и мен ще расне над прахът.
Един ще жали, друг ще ме проклина,
но мойте песни все ще се четат.
И много имена и лесна слава
годините без жал ще изметат
ил ще покрие плесен на забрава,
но мойте песни все ще се четат.
В тях зов се чуй за правда, за свобода,
любов и благи чувства ги красят
и светлий лик на нашата природа,
та мойте песни все ще се четат.
В тях вее на Балкана лъхът здрави
и тайните хармоний му звучат,
и гръмът на народните ни слави,
та мойте песни все ще се четат.
Във тях душата ми изля се цяла
с най-скъпите си бисери, цветя,
в тях всичко светло, ценно си е дала,
във тях живей, звънти и тръпне тя.
Не ме смущава див вой от омрази,
не стряска ме на завистта гневът –
спокойно гледам в бъдещето ази:
там мойте песни все ще се четат.
Те жив са отклик на духа народни,
а той не мре, и дор сърца туптят
от скръб и радост в наший край свободни,
и мойте песни все ще се четат.
ЗИМНА НОЩ
Пак бурята вие,
пак вятъра снежен
в прозореца бие
сърдит и наежен.
В мечтанья унесен
ослушвам се мрачен
на зимната песен
във говора плачен:
ту пъшкат неволи
във тоз шум студени,
ту сироти голи,
ту гърди сломени;
ту воплите тайни
на сила убити,
ту мъки незнайни
на горести скрити.
И сякаш в таз песен,
де горка скръб диша,
тъгата световна
велика въздиша.
ТРИТЕ НАШИ ЕЗЕРА
Трите наши езера светлеят,
трите наши огледала ясни,
трите водни небеса синеят
в македонските долини красни.
В първото стар Охрид се оглежда,
в другото – духът на Самуила,
върху третьото чело навежда
царствено Беласица унила.
Денем те унесени мечтаят,
тихо шъпнат с вековете дални,
в лунни нощи край вълни кристални
самодиви тайнствени играят.
СРЕДСТВО ДА НЯМАШ ВРАГОВЕ
“Преклонената главичка
остра сабя не сече” –
тази истина едничка
кой би смял да отрече?
Както всички умни хора
аз не ритам тръна бос,
с големците се не бора
и им ставам сявга мост.
На богатий шапка клата
и на силний казвам: да!
И затуй ми е душата
мирна, весела всегда.
Се е харно за челяка
да е скромен и разбран:
не пречупва се гръбнака
от един учтив метан.
За начала, убежденья
в препирня не влазам аз,
нито ме е много еня
кой що мисли тоя час.
Що е бяло, черно, сиво
аз не знам – не ща да знам.
И готов съм услужливо
право всекиму да дам.
Интереса си обаче
нивга ази не презрях
и със силните най-паче
винаги съгласен бях.
Туй завидно положенье
аз дължа на тоз си нрав;
често тегля униженье,
но пък пътят ми е прав.
Завчера една плесница
аз изядох например
от един простак – бъбрица.
Ах! Какъв постъпък чер!
Що вий мислите, че сторих?
– Че предложих там дуел?
Не, аз хитро се престорих,
нищо че не съм видел.
По туй светът има право
тих човек да ме зове,
и уверен съм на здраво,
че аз нямам врагове.