Боян Ангелов представи новата си книга – “Пътища от думи”

На 27 август в клуб “Парнас” към Съюза на българските писатели, председателят Боян Ангелов представи последната си книга озаглавена “Пътища от думи”. Тя представлява сборник от статии, есета и отзиви на писателя, писани по различни поводи, свързани с българския литературен живот.

Това е книга в която съм изказал мои мнения, становища относно някои писатели, които ценя високо,” сподели Боян Ангелов, който неслучайно е избрал тази дата за представянето на книгата си, тъй като се пада и неговият рожден ден. По този повод, присъстващите приятели и колеги имаха двоен повод за празненство. Председателят благодари на всички присъстващи, че са дошли с отворени сърца, след което даде думата на литературния критик Благовеста Касабова, която сподели своите впечатления. 

“Съдържанието на новата книга на Ангелов не може да се побере в едно определение, защото е своеобразна мозайка от неговото творчество”,
 коментира Благовеста Касабова”.- ” Неговите послания са изпълнени с вълнения и изживявания, емоционални издигания и узрявания, стремеж към познание. Той е широкоскроен творец, отдаден на поезията, както и на изследванията си. Публицист и критик с точно и ясно перо. Новата книга потвърждава тези думи. В първата си част, книгата представя неговото изследване за живота и знатното литературно дело на Ненчо Бончев. В този дух е оценена и ролята на възрожденските читалища, като представителни ядра на бъдещата национална революция. Боян Ангелов ни показва високата ерудиция към просветителите, чието дело е не по-малко значимо от революционното,” анализира още Благовеста Касабова пред присъстващите.

“Във втората част на книгата Боян Ангелов показва, че следи и състоянието на съвременната българска литература, а също и оценява постигнатото от последното десетилетие. В поезията отбелязва книгите на Иван Гранитски, Емилия Скарлатова, Ангел Симеонов, Ахмет Атасой; есетата на Лидия Николова, изследванията на Иван Ненов за Паисий Хилендарски и други трудове. Пътищата, които авторът е извървял с думите си, приемаме като откровения и те ни приобщават към впечатляващите духовни пространства, които той е пребродил и дай Боже още толкова да преброди,” завърши обзора си Благовеста Касабова. 

На събитието присъства и депутатът от БСП Таско Ерменков, който честити рождения ден на Боян Ангелов и се обърна към присъстващите: “На всички вас искам да ви честитя председателя, трябва да го пазите, защото той е този който обединява, вдъхновява и дава насоката, така че, нека е честит на всички ни”.