Браво на България, че постави сближаването за приоритет на председателството си на ЕС

Георгиос Дасис – президент на Европейския икономически и социален комитет / ЕИСК/в Брюксел, снощи  гостува на българския Икономически и социален съвет /ИСС/ в София. Той се срещна с членовете на пленарна сесия на ИСС и разговаря с тях по приоритетите на Европа и на предстоящото българското председателство на Европейския съвет.

За председателството на България най-важният акцент е и трябва да бъде икономическата и социална кохезия. Сближаването в рамките на обединена Европа е най-характерната особеност на този проект, каза президента на ЕИСК  и подчерта, че България ще има пълна подкрепа от страна на ЕИСК за настояването да продължи икономическата и социална кохезия.

Дасис припомни, че през 1952г.  при създаването на общността и след това при Римския договор сближаването на икономическа  и социална основа винаги е била основна политика. Ако  тогава не беше предвидено Европейската общност да се стреми към хармонизация и сближаване в прогреса, едва ли толкова държави щяха да се присъединят към проекта за обединена Европа, коментира Г. Дасис.  Президентът засегна и въпросът с т.нар.  „изтичането на мозъци“, процес който,  за съжаление, засяга най-слабо развитите държави. В същото време точно те имат най-голяма необходимост да задържат умните и квалифицираните си  кадри, за да ускорят развитието си.  „Изтичането на мозъци“ е  явление,  което според Г. Дасис , засяга не само отделни европейски държави, но и континента Европа като цяло. Затова неговата препоръка и на ЕИСК  е да се създават национални политики  в рамките на общия процес на кохезия. ЕС е необходимо да създаде възможност на големите европейски университети във всички държави да разполагат с достатъчно средства и да задържат най-качествените и подготвени хора, за да могат те да реализират своите проекти в родните си държави.

Президентът на ЕИСК оцени дейността на българския Икономически и социален съвет като  една от  най-ефективните и убедителни сред сродните граждански европейски институции. Той отговори на въпроси на членовете на ИСС, свързани с проблемите от Брекзит на Великобритания и последиците от  него. Според Г. Дасис всеки трябва да носи отговорността си и да спазват поетите ангажименти, вкл. и Великобритания.  Случаят с Брекзит е добър урок за гражданското общество, защото все по-ясно става, че гражданите  на Великобритания са станали жертва на една деформирана престава и неверни факти относно ЕС.  Гражданите във всички държави трябва да бъдат по-добре информирани и да знаят и оценяват ползата от ЕС, от мирна Европа и  от сближаването. Тогава тяхната оценка ще бъде обективна., каза още  Г. Дасис. Той акцентира и върху необходимостта от по-ускорено приемане на проекта за Европейски стълб на социалните права и отбеляза ролята на българския Икономически и социален съвет на България за организираната гражданска дискусия  по тази тема през юни т.г. и направените предложения от ИСС, които са включени в документа на ЕИСК.

Председателят на ИСС проф. д-р Лалко Дулевски благодари на Г. Дасис за срещата  и подчерта, че европейската тематика е основна линия в дейността на ИСС. Той даде за пример приети и бъдещи документи и консултации на ИСС  – за Бялата книга, за Европейския енергиен проект, за Европейския стълб за социални права, за бъдещето на труда, за членството на България в Еврозоната, за Европейско канадското търговско споразумение.

И двамата председатели подчертаха, че консенсусът – принципът на който са основани ИСС и ЕИСК, е най-трудният, но  е единственият разумен и ефективен начин гражданското общество да участва в решенията за своето бъдеще.