България е сред страните в ЕС, които нямат проблем с шумни съседи

Миналата година 17,9% от населението на Европейския съюз (ЕС) съобщава, че страда от шум от съседите или от улицата. Не е изненадващо, че този процент е повече от два пъти по-висок за хората, живеещи в градовете (23,3%), отколкото за селските райони (10,4%).

Освен това делът на хората, които съобщават, че са имали проблеми със шума от съседите си или улицата, намалява с броя на лицата в домакинството. Докато почти 20,8% от отделните лица твърдят, че са били разтревожени от шума в съседство, това засяга 17,8% от домакинствата с двама възрастни и 16,6% от трима или повече възрастни. Аналогично, делът е по-висок за домакинствата без деца (18,4%), отколкото за тези с деца(17,5%).

 

1 на 4 души страдат от шума в Малта, Германия и Холандия

В държавите-членки на ЕС през 2016 г. около една четвърт от населението съобщава, че изпитва проблеми с шума от своите съседи или улиците в Малта (26,2%), Германия (25,1%) и Холандия (24,9%). Следват тези, които живеят в Португалия (23,1%), Румъния (20,3%), Гърция (19,9%) и Люксембург (19,7%).

В противоположния край на скалата най-нисък процент е регистриран в Ирландия (7.9%), пред Хърватия (8.5%), България (10.0%) и Естония (10.4%).