България ускорява дигитализацията на кадастрална си система

Агенция по кадастър, география и геодезия поема отговорността за въвеждане на директива INSPIRE в България и с това изграждането на единна национална система за пространствени данни – това бе обсъдено по време на отбелязването на Световния ГИС Ден в София.

По повод отбелязването на Световен ГИС Ден 2017, ГИС Алианс организира в София международна конференция наречена Inspire21 – Дигитална България, на която международни експерти от Холандия, Германия и Чехия представиха опита си в дигитализиране на кадастрални системи и обществени услуги.

Според директива INSPIRE на Европейската комисия, до 2021 г. всички пространствени данни в България трябва да бъдат хармонизирани и достъпни чрез единна паневропейска дигитална инфраструктура, за да могат специалистите от ЕК да взимат решения за управление на околната среда като използват данни за транспорт, инфраструктура, социално-икономически
характеристики, обществено здраве и сигурност.

Г-н Александър Лазаров, председател на ГИС Алианс, обединение на български компании и организации в областта на ГИС, отбеляза: „Агенция по кадастър е една от институциите, в която дигитализацията е заложена още с въвеждането на Закона за Кадастъра и Имотния Регистър, приет през 2001 г. По силата на този закон, информацията за кадастъра и собствеността се поддържат изцяло в цифров вид и това даде възможност на агенцията да реализира голям брой
електронни услуги. Натрупаният опит през годините е една добра предпоставка за
успешно внедряване на INSPIRE в България, а конференцията по повод
Световния ГИС Ден, организирана от ГИС Алианс, събира на едно място
международния и български опит, за да подпомогнем българската администрация
при въвеждането на директива INSPIRE.“

За да ускори въвеждането на директивата, България е необходимо да
предприеме следните стъпки:
✓ Ще бъде променен Законът за достъп до пространствени данни, за да може
Агенцията по геодезия картография и кадастър да стане отговорна за
реализация на закона
✓ Всяко ведомство, което отговаря за и поддържа геоданни, като
Министерство на околната среда и водите, Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, Министерство на отбраната,
и Агенция по геодезия, картография и кадастър ще ги приведе във вид
описан в директивата и ще разработи свой геопортал
✓ Ще бъде разработен национален геопортал, който да обединява и осигури
единен централизиран достъп до данните на всички ведомства