Велико Търново пита творците за културния календар

Общината във Велико Търново покани творците да предлагат идеи за културни събития, които да бъдат включени в културния календар на Старата столица за 2021 г.

Предложенията ще бъдат приемани в дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ от 1 ноември до 1 декември 2020 година, посочват експертите.

Към всяка концепция организаторите трябва да посочат своите партньори, подробно да опишат събитието, неговия жанр, тематиката, дали има връзка с традиционни чествания и празници, провеждано ли е досега във Велико Търново или на друго място в страната, има ли сродни прояви и пр.

Предложенията трябва да съдържат също дата и място, проектен списък или брой на участниците и изпълнителите, идейна програма, целева публика и предполагаем брой на посетителите, технически план и обезпечаване, финансов план и очаквано субсидиране от общинския бюджет.

Предложения могат да правят културни институти, читалища, НПО, творчески сдружения и гилдии, индивидуални творци, културни оператори, фирми, граждани.

Всички условия са публикувани в сайта на общината и са достъпни на следния адрес:

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/kultura-i-turizm/kalendar-na-kulturnite-sabitia/dokumenti-za-kandidatstvane-za-kalendar-na-kulturnite-sbitiya-na-obshtina-veliko-tarnovo-2021/.

Концепциите ще бъдат включени в проекта за Календар на културните събития – 2021, който ще бъде представен на Великотърновския общински съвет за обсъждане и одобрение заедно с приемането на бюджета за следващата година.

 

 

kmeta.bg