Вижте кои НПО-та ще участват в съдебната реформа от следващата година

Съюзът на юристите в България, Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“, Национална мрежа за децата, Фондация „Български адвокати за правата на човека“ и Фондация „Институт за пазарна икономика“ са петте НПО-та, които ще бъдат членове на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, считано от 1 януари 2018 г.
   Те бяха определени днес чрез жребий в Министерството на правосъдието в изпълнение на разпоредбата на чл.3, ал.1 от Постановление № 3 на Министерски съвет от 13 януари 2016 г. До жребия се стигна, след като в началото на август т.г. Секретариатът на Съвета за съдебна реформа публикува на интернет страницата на МП покана за участие към неправителствени организации – юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на дейност в обществена полза, които са работили най-малко 5 години в областта на съдебната реформа и са реализирали през последните 5 години конкретни инициативи в тази сфера. В посочения срок 30 септември 2017 г. за петте места кандидатстваха 7 неправителствени организации.
   Останалите две организации, които бяха подали формуляри за участие, но не бяха изтеглени в днешния жребий – Сдружение „Център на неправителствените организации в Разград“ и Фондация „Български институт за правни инициативи“, ще имат възможност да участват като гости в заседанията на Съвета.
   Днес комисията в МП, с председател – Десислава Ахладова, заместник-министър на правосъдието и членове Жасмин Попова, съветник в политическия кабинет на министъра и Мариана Маринкова, държавен експерт в дирекция „Стратегическо развитие и програми“, взе решение да бъдат изтеглени и НПО-тата, които ще бъдат членове на Съвета за следващия период, считано от 1 юли 2018 до 31 декември 2018 г. Това са Фондация „Български институт за правни инициативи“, Национална мрежа за децата, Фондация „Български адвокати за правата на човека“, ,Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“ и Сдружение „Център на неправителствените организации в Разград“. Право да бъдат гости на Съвета през второто полугодие на следващата година получиха Съюзът на юристите в България и Фондация „Институт за пазарна икономика“.
   Жребият бе изтеглен от представители на медиите, в присъствието на членове на неправителствени организации и граждани.