Връчват се Годишните награди на Съюза на българските писатели – 23 май 2023 г., 11.00 ч., Галерия “Средец” на МК

СЪЮЗЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ
Ви кани на тържествено връчване на
ГОДИШНИТЕ ЛИТЕРАТУРНИ НАГРАДИ НА СБП
за издадени книги през 2022 г.
Ще бъдат присъдени
Награди за принос и за подкрепа към съвременната литература
Ще бъдат обявени носителите на Националните литературни награди
„Гео Крънзов“, „Божидар Божилов“ и „Георги Братанов“
23 май 2023 г.
Начало: 11.00 ч.
Вход: свободен
Заповядайте в Галерия „Средец“ на Министерство на културата!
София, бул. „Александър Стамболийски“ №17
Събитието ще води Боян Ангелов – председател на СБП