В София: сръбски писатели се договориха с колегите си

 

 

На снимката: Боян Ангелов – председател на СБП, и Йеремия Лазаревич – упълномощен представител на Милош Янкович – председател на Дружеството на писателите на Сърбия

Дълготрайни и приятелски са отношенията между ръководствата на Съюза на българските писатели и Дружеството на писателите на Сърбия. Повече от 10 години съществува договор за съвместна дейност, но той не беше актуализиран.

Всички участници в срещата: Бранко Ристич, Влада Симич, Деян Мастилович, Боян Ангелов, Йеремия Лазаревич, Анжела Димчева, Христо Славов и Захари Иванов

На 14 декември 2022 г. се проведе среща между Боян Ангелов – председател на Съюза на българските писатели, и Йеремия Лазаревич – упълномощен представител на Милош Янкович – председател на Дружеството на писателите на Сърбия. На срещата присъстваха още: Захари Иванов – председател на Асоциацията на Софийските писатели, Анжела Димчева – международен и прессекретар на СБП, писателят Христо Славов и сръбските писатели Бранко Ристич, Деян Мастилович, Влада Симич. В дух на приятелство и идеи за съвместна работа беше договорено да се подпише анекс към съществуващия договор. Сред непосредствените идеи фигурират следните проекти:

– Подготвяне на двуезична антология, която да е с две лица и да съдържа 30 български автори, преведени на сръбски език, и 30 сръбски автори, преведени на български език. Редакцията на луксозното издание се възлага на Боян Ангелов и Милош Янкович, издаването се поема от сръбска страна в лицето на Деян Мастилович – ИК „Филип Вишнич“ – Белград. Представянето и популяризирането на книгата ще бъде отговорност и на двете страни – съответно в книжарските вериги и с участие на изложенията на книгите в Белград (октомври 2023) и София (декември 2023).

– Двете ръководства обсъдиха идеята за издаване на 5 книги от български автори в Сърбия и 5 книги на сръбски автори в България.

– До края 2024 г. ще се подготвят и издадат Антология на сръбския разказ в България и на Антология на българския разказ в Сърбия.

– През следващите години ще бъдат приети 5 почетни членове в двете организации на реципрочен принцип.

– Съюзът на българските писатели предложи учредяването на Международна награда за поезия „Господин Дунав“, която да се връчва на две години.

– По отправена покана от страна на г-н Милош Янкович, председателят на СБП Боян Ангелов ще гостува в Дружеството на писателите на Сърбия в Белград.

Българските писатели подариха книги на сръбските си колеги, които от своя страна подариха техни издания и 20 бр. от литературен вестник „Книжовни новини“ – Белград. Предстои договоростите да бъдат утвърдени от УС на двете дружества.