Даваме най-много пари за опазване на обществения ред сред държавите в ЕС

България отделя най-много средства за „обществения ред и безопасност“ а именно 2,8 от БВП. Това сочи статистика на Евростат.

В същото време обаче сме на дъно на класацията ако класифицираме изразходваните суми според размера на анселението на всяка държава членка. Средно през 2015 г. разходите за “обществения ред и безопасност” възлизат на 507 евро на човек от населението в ЕС, а България плаща  173 евро на човек.

През 2015 г. 28-те държави-членки на ЕС съобщават за над 258 милиарда евро държавни разходи за “обществения ред и безопасност”. Тази цифра е равна на 1,8% от БВП на ЕС. За сравнение, това е по-голямо от сумата, изразходвана за други основни дейности като “защита” (1,4%), “отдих, култура и религия” (1,0%) или “опазване на околната среда” (0,8%). Разходите на правителството за “обществения ред и безопасност” обхващат главно разходи за полицейски служби, служби за противопожарна защита, съдебни съдилища и затвори.

Най-нисък дял от разходите за “обществения ред и безопасност” отделят в Дания и Люксембург

 

През 2015 г. съотношението БВП на държавните разходи за обществена поръчка и безопасност е най-високо в България (2.8%), Словакия (2.4%), Румъния (2.3%), Хърватия и Полша (и двете 2.2%). В другия край на скалата, Дания и Люксембург (и двете 1.0%), Ирландия (1.1%), Малта и Финландия (1.2%), Швеция (1.3%) и Австрия (1.4% Относно “обществения ред и безопасност”.