Днес отбелязваме Симеон Богоприемец

Според преданието Симеон Богоприемец е един от седемдесетте преводачи на Стария завет от еврейски на гръцки. На него се паднала книгата  на пророк Исай. Стигайки до мястото, където се казва “Девица ще зачене и ще роди син … “, Симеон не повярвал, че това е възможно, опитал се да  оправи думата “девица”, ала ангел Господен се явил в този момент, спрял
го и казал: “Писанието е точно, затова нищо не поравяй! Ти няма да умреш, докато не видиш с очите си изпълнението на тези думи.”

Когато Богородица занесла първородния си син да го представи и посвети на Бога, както повелявал Мойсеевият закон, Симеон бил вече твърде стар. Очаквал Месията – да го види с очите си и тогава да умре. Божия  сила го повела към храма в същия миг, в който Богородица внесла Младенеца. Познал го веднага. Приел го на ръце и с пророческо вдъхновение
извикал към Господ: “Очите ми видяха Твоето спасение, което си приготвил пред лицето на всички народи … ” (Евангелие от Лука, 2:30-31) В храма била и пророчицата Ана, която също познала Исус.
Християнската църква празнува Сретение Господне като един от дванадесетте велики празници в годината, а в памет на св. Симеон Богоприемец отбелязва 3 февруари.

Днес празнуват: Симеон, Симеонка, Мона, Мончо, Мони.

About simmona

qsdvbgnjm,

View all posts by simmona →

One Comment on “Днес отбелязваме Симеон Богоприемец”

Comments are closed.