Заместник-министър Крумова: Потребителите заплащат единственото за ВиК услугите, които получават

Увеличението на цената водата е заложено в бизнес плановете на ВиК дружествата, одобрени през 2017 г. от Комисията за енергийно и водно регулиране. В тях е определена цената за всяка от петте години на регулаторния период от 2017 г. до 2021 година. В края на годината КЕВР коригира заложената цена за 2018 г. с инфлационен процент за периода от одобрението на плановете досега.

Това коментира заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова в предаването „Денят започва“ на БНТ. Цената се формира на база 3 стойности – за водоснабдяване, отвеждане и пречистване, като потребителите заплащат единствено цената на  услугите, които получават, посочи тя.

По отношение на предвиденото 20-процентно повишаване на цената на водата в Ямбол Крумова увери, че новата стойност ще бъде заплащана след въвеждането в експлоатация на пречиствателна станция за отпадни води, поради калкулиране на новата услуга в цената на водата. „Навсякъде, където се предоставя единствено водоснабдителна услуга, се плаща само за нея“, подчерта заместник-министърът.

Изискване на Европейската комисия, поставено още при договарянето на Оперативна програма „Околна среда2014-2020“, е финансиране да се предоставя единствено на консолидирани територии, които се обслужват от един ВиК оператор, припомни регионалният заместник-министър. Тя отчете като успех договорената с ЕК възможност още пет територии, завършили консолидирането си след одобрението на ОПОС 14-20, да започнат подготовка на проекти, които да бъдат финансирани при наличие на финансов ресурс, спестен при изпълнението на проектите в 16-те вече консолидирани области. Европейското финансиране дава възможност да се вложи значителен безвъзмезден финансов ресурс за решаване на проблеми.

Заместник-регионалният министър коментира случая с отказалата се от консолидация община Кресна, където ВиК дружеството е общинско. „Кресна е показателен случай за ставащото с общинските ВиК дружества. Дълги години е водена политика за поддържане на по-ниска цена. За дружеството не се прилагат инвестиционни или икономически принципи при определянето на цената, а единствено политическо-конюктурни решения“, коментира още Крумова. Тя допълни, че ако Кресна се е била присъединила към асоциацията по ВиК в област Благоевград, е щяла да има възможност да използва средства от Програмата за развитие на селските райони за подмяна във водопроводната мрежа, като увеличението на цената е нямало да бъде рязко. Крумова отрече да има спиране на ВиК проекти на кмета на общината и даде за пример Община Свищов, кметът на която е от БСП, но предстои да бъде подписано споразумение за пречиствателна станция за питейни води. „Община Кресна не е подавала проект за европейско финансиране, защото не е допустима, тъй като не попада в консолидиран район“, посочи заместник-министърът.

За 2018 г. в бюджета на Министерството регионалното развитие и благоустройството са предвидени 18 млн. лв. за ВиК инфраструктура, като заявките за подмяна на водопроводи са над 400 млн. лв. Критериите, по които ще бъдат разпределени средствата от бюджета на министерството, са на база население, спешност от прилагане на мерки и наличие на заплаха за здравето, като приоритет имат населените места с прекъсване на водоснабдяването, посочи Крумова. Тя отрече нападките за партиен избор при определянето на населените места за финансиране на ВиК инфраструктурата и посочи, че определящо е решаването на проблеми с водоснабдяването. Крумова поясни, че средствата за канализация не са достатъчни и е необходимо да се разчита на цената на водата или на европейско финансиране в областите с един ВиК оператор.

В Стратегията за развитие на ВиК отрасъла се предвижда създаването на фонд, който да покрива нуждите на малките населените места. Има ясна стратегия по отношение на най-уязвимите групи, така че да бъдат подпомогнати без да се нарушава формирането на инвестиционния ресурс. Всички уязвими групи ще ползват вода на субсидирана цена, така че да заплащат минимална цена или никаква за минималното количество, необходимо за покриване на житейските нужди, като размерът предстои да се уточни. Обсъжда се вариант подпомагането да бъде директно чрез ВиК, при условие, че хората отговарят на определените критерии, така че да се опрости административно в най-голяма степен процесът на подпомагане, подчерта Крумова.