Зам.-министър Деница Николова: Успяхме да изградим над 50 км велоалеи в Бургас по ОПРР 2007-2013

Седем алтернативни метода за придвижване в градски условия, прилагани в Бургас, бяха демонстрирани по случай  „Деня на алтернативната градска мобилност“,  който се проведе в Експозиционен център „Флора“ – Бургас. Електрически мотоциклет, електрически велосипед, електрическа тротинетка и триколка, ролери и конвенционален велосипед са само част от най-използваните методи за придвижване в града, който е сред европейските примери в това отношение.  През последните 10 години, в резултат на подобрената инфраструктура и въвеждането на алтернативните методи на транспорт и модернизиран градски транспорт, около 3% от населението вече се придвижва без автомобили.  Инициативата се организира от  Министерството на регионалното развитие и благоустройството  по Комуникационната стратегия на България за Европейския съюз, която се осъществява в сътрудничество с общинската и областната администрация в града под наслов „Насърчаване на ефективното партньорство – заедно можем повече в ЕС“. Официални гости на демонстрацията бяха заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, зам.-областният управител Севдалина Труманова, Константин Луков – председател на Общински съвет – Бургас, и заместник-кметовете на община Бургас инж. Чанка Коралска и Руска Бояджиева. Инициативата, чиято  цел е да фокусира общественото внимание върху градската мобилност като съществена част от европейски въпрос за развитието на интелигентни градове, повишаваща качеството на живот,  здравето на хората и опазването на околната среда, бе подкрепена и от известния български футболист Радостин Кишишев, президента на колоездачен клуб „Черноморец“ – Тодор Янев и треньора Тодор Ангелов, колоездача Иво Тофтев и др.

„Ролята  на алтернативния начин на придвижване е голяма, той осигурява  и по-екологична среда.  Със средствата по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. в Бургас успяхме да изградим над 50 км велоалеи, обновихме парковите пространства и създадохме много възможности за алтернативен транспорт. Постигнахме ефекта, който търсихме – хората вече живеят и работят в по-добра среда. Членството ни в ЕС ни даде възможност да обновяваме нашите градове видимо, а създаденото да остане за поколения напред“, коментира зам.-министър Деница Николова.  „Бургас е основен партньор по темата за градската мобилност в рамките на европейските партньорства. Нашата цел е да разширяваме функцията и ролята за провеждане на политиката за алтернативна градска мобилност, напомни Николова.

Преди това зам.-министър Деница Николова  представи на кръгла маса приоритетите на МРРБ за предстоящото Председателство на Съвета на Европейския съюз. Тя подчерта, че Бургас е градът, който има  най-добрия модел за интегрирани инвестиции. Над 205 млн. лв. са инвестициите в програмния период до 2015 г., с които е обновен цялостно обликът на населеното място. За този програмен период само по ОП „Региони в растеж“ са предвидени над 86 млн. лева за надграждане на успешните политики.

„Основната функция на МРРБ е да развива регионите, градовете и по-малките населени места, като им дава възможности с инвестициите в инфраструктура да развиват своя потенциал и да имат по-добро икономическо развитие. Това ще бъде и основен наш приоритет по време на председателството на ЕС, посочи зам.-министър Николова. Тя отбеляза, че ключовата роля на МРРБ ще бъде върху развитието на градовете и градските въпроси и териториалното сближаване като трети стълб на кохезионната политика за сближаване на страните членки и регионите на местно и национално ниво. „Търсим възможността най-балансирано да развиваме регионите и фокусираме инвестициите, за да постигнем по-голям ефект“, обясни Николова. Тя напомни, че само по линия на ОПРР  до 2023 г. ще се инвестират над 3 млрд.лв.

„Стараем се да имаме балансиран подход на развитие, за да стимулираме потенциала на регионите, да намаляваме дисбалансите между тях и да спрем обезлюдяването в някои райони на страната. В хода на председателството ние ще покажем, че по-малките населени места и граничните области имат потенциал за развитие и ние трябва да се стремим чрез инвестиции да го провокираме и да създаваме работни места“, отбеляза тя.