Започна Националният конкурс за поетеси “Дора Габе”

Започна събирането на стихотворения за националния конкурс за поетеси ” Дора Габе”, съобщават от Съюза на българските писатели.

Конкурсът има за цел да продължи традициите в поезията на Дора Габе, вдъхновена от хуманизма, любовта към Добруджа, спомените за детството и стремежа към красота във всички нейни форми и проявления.

 

Конкурсът се организира с подкрепата на Издателство „Български писател“ и
Издателство „Захарий Стоянов“.

Условие за участие е поетесите да са навършили 16 години. Не се допуска участие в конкурса на членове на журито за текущата година.

Всеки автор може да участва с до 3 /три/ поетични творби. Няма ограничения в тематиката, формата и размера на творбите. В конкурса участват само произведения, които не са публикувани до момента.

Участниците да представят творбите си в срок до 5 октомври 2018 г. в три
екземпляра на хартиен носител или в електронен вариант на адресите:
 на е-mail адрес: [email protected]
 на адрес: Община Генерал Тошево За конкурса „Дора Габе“
ул. „Васил Априлов“ № 5, гр. Генерал Тошево, 9500
* В този случай важи пощенското клеймо и ръкописи не се връщат.

Оценяването на всички творби, постъпили в необходимия срок за участие в конкурса, се осъществява от професионално жури в състав от 3-ма члена.

 

Наградният фонд на конкурса се осигурява от Община Генерал Тошево.
 Ще бъдат присъдени следните парични награди:
 Първа, Втора и Трета награди;
 Поощрителни награди.

 Ще бъдат присъдени и две специални награди:
Награда на Издателство „Български писател“;
 Награда на Издателство „Захарий Стоянов“;

Церемонията по награждаването ще се състои в рамките на празниците на гр. Генерал Тошево, съпътствана от посещение до родното място на поетесата – с. Дъбовик.  Победителите в Конкурса ще бъдат уведомени своевременно за точното време и място за връчване на наградите. Пътните разходи на наградените за участие в заключителния етап на конкурса и връчване на наградите се поемат от Община Генерал Тошево. Отличените стихове ще бъдат публикувани във в. „Словото днес“, сп. „Везни“, сп. „Антимовски хан“ и в. „Добруджански глас“