ИТ индустрията има възможности за развитие, фокусът остава образованието

ИТ индустрията има още възможности за развитие, въпреки наситения пазар в България. В основата на образователната система на ниво висше и средно образование стоят мерките, които трябва да се вземат, за да има бъдеще този сектор и за да бъде България конкурентоспособна в дългосрочен план.

Необходимо е държавата да изработи стратегия, с която да спомогне за скъсяването на дистанцията между бизнеса и образователните институции с цел включване изучаването на най-модерните ИТ технологии в учебните програмите, коментира Стефан Бумов, главен оперативен директор, HeleCloud в интервю за Bloomberg TV. Дигиталното съвремие изисква трансформация на образованието, а адаптирането на образователната система към нуждите на пазара включва три основни момента: улесняване влизането на професионалисти и практици от бизнеса като лектори по определени дисциплини, фокусиране на инвестициите на държавата в осъвременяване и повишаване квалификацията на преподавателите както във висшето, така и в средното образование и разработването на учебни програми, отговарящи на последните ИТ тенденции.

Има възможност за партниране с международните технологични компании като Amazon Web Services, Microsoft и Google, които имат програми, насочени към университетите, улесняващи използването и навлизането на технологиите им в програмите за обучение. Например, ако български преподаватели започнат да използват възможностите, които дава Amazon Web Services Educate, те не само ще се възползват от обучения, но ще и влязат в академични и научни общности, в които да обменят опит с колеги от цял свят от практическа гледна точка“, допълни Стефан Бумов.

По отношение на аутсорсинг сектора привличането на нови по-големи играчи става по-трудно, тъй като пазарът е достигнал определена степен на зрялост и изграждането на големи екипи за кратък период от време не е лесна задача от гледна точка на свободни човешки ресурси. В ИТ сектора в страната обаче средата е благоприятна, тъй като има достатъчно квалифицирани специалисти, които се интересуват от предлаганите възможности за кариерно развитие и поемането на все по-интересни и комплексни задачи.

След забелязаната напоследък тенденция за привличане на специалисти от други държави и завръщане на български експерти, отварянето на трудовия пазар би бил още един плюс за бъдещото развитие на индустрията. Привличането на чужди кадри, обаче е възпрепятствано от административната система, която все още не е адаптирана към нуждите на пазара.

 „От геополитическа и културна гледна точка, бихме могли да привлечем специалисти от Украйна и Молдова“, заяви Стефан Бумов,.

„Българските ИТ специалисти са на световно ниво. Много бързо се учат, възприемат новостите и лесно изграждат доверието на клиента. Въпреки че HeleCloud e само на една година, вече имаме първите официални референции от клиенти, които застават с имената си и са готови да заявят пред света защо са избрали да работят с HeleCloud”, сподели Стефан Бумов.

Динамично променящата се бизнес среда е причината новите и модерни компании да не правят детайлни дългосрочни стратегии в период 5-10 години, а да следват основните си цели. HeleCloud е компания, която стъпва върху технологиите на Amazon Web Services с индивидуален подход към всеки клиент. Тя има разработена стратегия за развитие, базираща се на конкретни цели и гъвкав бизнес модел, адаптиращ се към динамичните пазарни реалности.