Кои са приоритетите на правителството в сектор „Здравеопазване“

Министърът на здравеопазването проф. Николай Петров представи на пресконференция в Министерство на здравеопазването приоритетите на правителството в сектор „Здравеопазване“.

Като първи основен приоритет министър Петров посочи развитието на електронното здравеопазване. Една от целите е създаване на интегрирана информационна система, свързваща в реално време с информационните системи на МЗ, НЗОК, НОИ, НАП, доставчиците на медицински и здравни услуги и прехвърляне на целия документооборот в електронен вид. Министърът на здравеопазването акцентира и върху изграждането на електронен здравен запис, електронна рецепта и електронно направление, развитие и национално внедряване на единен пациентски идентификатор.

Друг основен приоритет на екипа на МЗ ще бъде засилването ролята на профилактиката като възможност за по-добро здраве и качество на живот. В това се включва разширяване обхвата на профилактичните прегледи с допълнителни скринингови изследвания, ранна диагностика и откриване на предхронични и хронични състояния.

Приоритет за здравно министерство е и осигуряването на финансова стабилност и обезпеченост на здравната система, стабилизиране на здравноосигурителния модел чрез извършване на анализ на риска от невнасяне на здравни вноски, обвързване на критериите за качество на медицинските дейности с достъпа до публични средства и стимулиране процеса на въвеждане на нов модел за финансиране на лечебните заведения въз основа на диагностично-свързаните групи. Инициирането на обществен дебат относно започването на поетапна демонополизация на НЗОК също ще е част от мерките за повишаване ефективността на здравноосигурителния модел.

Една от мерките за провеждането на балансирана и интегрирана национална лекарствена политика е осигуряване възможността за генерично заместване на лекарски предписания от магистър – фармацевтите и внедряването на система за верификация на лекарствените продукти с цел противодействие на разпространението на фалшиви лекарства. Също така ще се предприемат действия за постигането на сигурност и устойчивост при финансиране лечението на редки болести чрез създаването на самостоятелен фонд.

Министър Николай Петров постави като приоритет и необходимостта от  преодоляване на регионалните дисбаланси и осигуряване на функционално взаимодействие между отделните нива на медицинската помощ чрез подобряване на достъпа и повишаване качеството на медицинската помощ, устойчиво развитие на човешките ресурси в системата на здравеопазването, както и подобряването на материално-техническата осигуреност и финансовото обезпечаване на развитието на спешната медицинска помощ.