Колекция “Музика” от фонда на ХГ – Русе

Колекция „Музика” е опит за намиране и показване на диалога между две изкуства – Музиката и Визуалното изкуство във фонда на русенската галерия. Тя включва около 70 произведения, създадени в дълъг период от време, обхващащ почти век. Традиция от 80- те години на миналия век е известният Международен фестивал „Мартенски музикални дни” да бъде съпътстван от изложби, които в последните 8 години прерастват в изложби – конкурси с тематична музикална насоченост. Голяма част от произведенията са свързани с това мащабно за Русе културно събитие. Сбирката е „извадена от депото” за първи път през 2011 г., представяна е в няколко български града.
Повече за колекцията и творбите може да намерите във видео файла.