Конференцията “Визия за София” представя прогреса в експертния етап от създаването на споделена визия за развитието на града

Днес, 30 октомври в Софийска градска художествена галерия се провежда първата широка публична конференция в
рамките на инициативата Визия за София – дългосрочна и споделена визия за
развитие на София и крайградските територии. Събитието представя междинния
прогрес в експертната част от работата по Визия за София и международен опит от
водещи световни експерти в подобни на Визия за София стратегически инициативи
на три континента.

Предизвикателствата пред София са огромни, защото София ще продължи да
расте”, каза арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столична Община по време
на официалното откриване. “Ние трябва да знаем в каква посока ще тръгне градът,
ще позволим ли този град да продължава да се разпилява дисперсно или ще търсим
потенциала му за развитие като компактeн град. Трябва да отговорим на
предизвикателството как ще се привлекат младите хора, които ще продължат да
поддържат ръста на брутния вътрешен продукт. Така че се радвам на екипа и
присъствието на толкова млади хора тук, които са заинтересовани oт темите и
участието в развитието на града. Надявам се всички вие да живеете в прекрасен
град, който вие сте създали.

Целта на днешната конференция е да представим докъде сме с изследователската
работа, по какви методи работим и какви предизвикателства срещаме.
Организираме дискусионните панели, за да съберем обратна връзка от различни
заинтересовани страни и да оптимизираме процеса.”, каза Любо Георгиев,
ръководител на координационния екип на Визия за София, който представи целите
и графика на инициативата.

Веднага след откриването започна презентация на Ориол Естела, главен
координатор на стратегическия план за развитие на Барселона 2020, който
представи инициативата Metropolitan Strategic Plan of Barcelona (PEMB) и 30-
годишния опит в сферата на своя град. Той посочи включването и участието в
градското планиране на всички граждани като ключов фактор за развитието на
града и сподели: “В Барселона се научихме, че най-важно в градското планиране е
намирането на консенсус, пакт и договор между различните заинтересовани страни
и за да сме успешни търсим и промотираме именно това.”
До обяд беше представенa свършената до момента част от изследователската работа
на Визия за София по тематичните направления “Хора”; “Идентичност и култура”;
“Околна среда и Икономика”, oт представители на ескпертните организации, които
работят по изследванието на темите, съответно – Сдружение “И ГРАД – Изследвания
и дизайн в града”, “Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура –
36 маймуни” с партньор “Културен център към СУ Св. Климент Охридски”;
“Енвайрорисърч” ЕООД и Сдружение “Бизнес Бустер”. Всяка от презентациите беше
последвана от дискусионен панел, модериран от координаторите на Визия за София,
с участието на представители на различните заинтересовани страни – общинска
администрация, граждански сектор, изследователи, както и публика.

 

Сред участниците в дискусията по тема “Хора” бяха Невена Германова, сдружение
"И ГРАД – изследвания и дизайн в града", Станислав Додов, програмен координатор
„Детско и младежко участие“, Национална мрежа за децата, доц. Елена Стойкова,
преподавател в СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Социология, Ирена
Димитрова, директор на дирекция "Превенция, интеграция, спорт и туризъм" към СО
и гости в публиката.
Темите, предизвикателствата и възможностите в работата по темата "Култура и
идентичност" бяха дискутирани от проф. Александър Кьосев, ръководител на
изследователски екип "Култура и идентичност" и директор на "Културен център на
СУ", арх. Дафина Барфончовска, независим експерт, член на "Форум културно
наследство", Юрий Вълковски, експерт "Културни политики", Малина Едрева,
председател на Постоянна комисия по образование, култура, наука и културно
многообразие и председател на Група на ГЕРБ.
След презентацията на експертен екип "Околна среда" към "Визия за София" –
"Енвайрорисърч" ЕООД
 последва дискусия с участниците Мариела Карапавлова,
експерт в "Енвайрорисърч" ЕООД, Елица Панайотова, координатор на "Зелена
София", Теодора Стоянова, координа- тор на кампанията "Енергия и климат“,
"Greenpeace Bulgaria”, Йоана Христова, заместник-кмет по направление "Зелена
система, екология и земеползване" към СО
 и участници от публиката.

Първата половина на деня завърши с презентация на експертен екип "Управление"
към "Визия за София" – сдружение "Бизнес Бустер"
и дискусия с участниците
Борислав Янински, експерт от екип "Управление", Стефан Ангелов, експерт в
Програма "Достъп до информация", Божидар Божанов, независим експерт
"Електронно управление", Димитрина Герасимова, началник отдел "Управление на
проекти" в дирекция "Административно обслужване" към СО.