Мария Габриел дава старт на обществена консултация относно фалшивите новини

Европейският комисар по въпросите на цифровата икономика и общество Мария Габриел даде началото на обществената консултация на Европейската комисия относно фалшивите новини и онлайн дезинформацията. Това е въпрос, с който комисар Габриел се ангажира при встъпването си в длъжност.

Гражданите, социалните медии, новинарски организации (излъчващи радио- и телевизионни оператори, печатни медии, новинарски агенции, онлайн медии и проверители на факти), изследователи и публични органи се приканват да споделят мненията си в рамките на обществената консултация до средата на февруари. Чрез нея ще бъдат събрани мнения за това какви действия могат да бъдат предприети на равнище ЕС, за да се предоставят на гражданите ефективни инструменти за идентифициране на надеждна и проверена информация и за адаптиране към предизвикателствата в ерата на цифровите технологии.

Освен обществената консултация ЕК създава експертна група на високо равнище с участието на представители на научните среди, онлайн платформи, информационни медии и организации на гражданското общество. Дейността на експертната група на високо равнище и резултатите от обществената консултация ще допринесат за разработването на стратегия на равнище ЕС за борба с разпространението на фалшиви новини. Тя ще бъде представена през пролетта на 2018 г.

В основата на моите действия стои защитата на правото на гражданите на качествена информация, което е един от фундаментите на нашата демокрация, отбеляза комисарят Мария Габриел. Искам да се проведе открита и широка дискусия за фалшивите новини, за да вземем мерки във връзка с това явление и да преодолеем предизвикателствата, които стоят пред нас.”

Контекст

Онлайн платформите и другите интернет услуги предоставят на хората нови начини за връзка, дискусии и събиране на информация. Разпространението на новини, които умишлено подвеждат читателите, обаче се превръща във все по-голям проблем за функционирането на нашите демокрации, като засяга начина, по който хората възприемат действителността.

В своето писмо за определяне на ресора председателят Жан-Клод Юнкер постави задача на комисаря по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел да обърне внимание на предизвикателствата за нашата демокрация, свързани с разпространяването на фалшива информация в онлайн платформите, и да даде начало на процес на дискусии за това какво е необходимо на равнище ЕС за защита на гражданите.