Министерството на външните работи търси бъдещите посланици на България

Министерството на външните работи подготвя конкурс за стажант-аташета. Целта е да бъдат привлечени повече млади хора в българската дипломатическа служба, които един ден да отстояват интересите на страната като посланици в чужбина или като градят външната ни политика от София.

Конспектът от теми, по които кандидатите трябва да се подготвят за изпитите, вече бе публикуван на сайта на министерството и може да бъде намерен ТУК.

„Българската дипломатическа служба се нуждае от подмладяване. Освен конкурсите за стажант-аташета, обмисляме и по-бърз кариерен ръст на младите дипломати”, коментира вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева.

Конкурсът ще се проведе до края на годината, като МВнР ще съобщи своевременно за старта му.

„По един стажант-аташе ще бъде прикрепен към всяка делегация, която пристига у нас в рамките на събитията по време на Председателството. В нашето представителство в Брюксел също има много млади хора. Идеята е да ги задържим и след Председателството”, допълни министър Захариева.

Успешно преминалите 15 души ще станат държавни служители на длъжност „стажант-аташе”. За да бъдат допуснати до конкурса, кандидатите трябва да отговарят минимум на следните условия:

  • Да са български граждани и да нямат друго гражданство, освен на държава-членка на ЕС;
  • Да имат завършено висше образование със степен „магистър” в хуманитарни науки, социални, стопански и правни науки, сигурност и отбрана;
  • Да владеят най-малко два чужди езика, поне единият от които да е официален за ООН или работен за Европейската комисия (английски, френски, немски, руски, арабски и китайски);
  • Да притежават компютърна грамотност;
  • Да не страдат от хронично психическо заболяване;
  • Да отговарят на другите изисквания за заемане на държавна служба по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.

Онези кандидати, които владеят редки езици, като албански, арабски, гръцки, иврит, италиански, китайски, корейски, румънски, руски, скандинавски езици, турски, фарси, хинди, холандски и японски, имат предимство при равни резултати с техни конкуренти от писмената и устната част от изпита.

Писмената част включва три части. Първата е решаване на тест от затворен тип за проверка на общата култура, както и тест от психолог. Следва разработване на аналитично есе по външнополитическа тема от въпросите в току що публикувания конспект. Третата част е разработване на аналитично есе на един от езиците, с които се кандидатства. Текстът трябва да е с обем половин страница.

Устната част включва развиване на въпрос от същия конспект, както и отговор на въпроси от членове на изпитната комисия.