Минчо Минчев – „Молитва за справедливост

СИЛАТА ДА НОСИШ КРЪСТА СИ

ВИОЛЕТА СТАНИСЛАВОВА

Минчо Минчев

Излезе от печат новата стихосбирка на поета Минчо Минчев „Молитва за справедливост“. В нея той е събрал 69 стихотворения, написани в неговия си художествен стил и изказ, които го отличават от мнозина други поети. Както в предишните си, така и в тази стихосбирка, авторът гледа отвътре навън света и хората,  споделя с читателите своите душевни вълнения, съкровени мисли, сърдечни преживявания, носталгични спомени… Стоящ на ръба на пропастта, упорит, силен и същевременно нараним, лиричният герой  се люшка между доброто и злото, между живота  и смъртта, между любовта и омразата, търсейки истината с надежда, че молитвите му ще бъдат чути и ще успее да дочака най-после справедливостта. Това той прави с пълно съзнание, раздавайки се докрай.

Богатата образност на поета Минчо Минчев и необичайната дълбочина на духовната му същност, размишленията му върху основните постулати на човешкото съществуване като живот и смърт, любов и омраза, той предава по неповторим и талантлив начин чрез искреното си и истинско отношение към света и хората, към времето и съдбата.

художник – Георги Трифонов

В края на стихосбирката е поставил четири литературно-критични анализа за издадени негови поетични книги, които са били светъл пунктир по пътя на творческото му развитие във времето и са му давали сили да продължи напред. Те са на поета Георги Константинов – предговор към стихосбирката „Баладично всекидневие“, излязла през 1974 г., на литературния критик Здравко Недков – за стихосбирката му „Мелница“, излязла през 1982 г.; предговорът на поета Любомир Левчев към стихосбирката „Таран“, излязла през 1988 г.,  както и предговорът на литературния критик Чавдар Добрев – за стихосбирката „Ревността на боговете“, издадена през 2005 г. Както предишната – „Ревността на боговете“, така и сегашната – „Молитва за справедливост“, е издадена от издателство „Захарий Стоянов“ под редакторството на Иван Гранитски. Великолепното оформление на корицата е от художника Пламен Трампов, а илюстрацията върху нея от художника Георги Трифонов.