Музикаутор иска законови промени за легално копиране на музика и книги

Музикаутор настоява за законови промени, с които копирането на музика и книги за лични цели да бъде напълно легално. Става въпрос за промяна на действащия в момента чл. 26 от Закона за авторското право, която да доведе до ефективно прилагане на механизма за компенсации при частното копиране.

България е една от малкото държави, която въпреки че е въвела световната практика за частното копиране, не го прилага изобщо. В резултат на това хиляди български и чужди автори са лишени от справедливо възнаграждение от десетилетия.

От отказа от реално правоприлагане са засегнати не само творците.
Губи и държавата, която доброволно се отказва от постъпването на свежи пари, с които да се подпомогне развитието на културата у нас. Според закона 30% от събраните пари от тези компенсации ще постъпят в Национален фонд „Култура”.

„Вярвам, че ако държавата използва всички механизми за финансиране на културата у нас, ще има много повече средства и възможности за нейното развитие вместо за разпад по примера на Царските конюшни.“ Това заяви Иван Димитров – изпълнителен директор на Музикаутор и съпредседател на КОПИ-БГ – дружеството, което следва да събира компенсационните плащания за авторите. Миналата седмица то проведе свое общо събрание и избра нов Управителен съвет с двама съпредседатели.

Компенсации за авторите се дължат не от обикновените хора, които ползват празни носители – в това число дискове, флашки и др., на които може да се съхраняват произведения обект на авторски права, а от техните произвадители или вносители. Събраните средства след това се разпределят на всички правоносители.

От 2011 г. обаче, когато компенсациите за частно копиране са разписани в закона, до днес, механизмът не работи, заради сериозни пропуски. Ето защо са належащи спешни промени, които да доведат до ревизиране на правната рамка. Само така България ще бъде извадена от черния списък на държавите, които не прилагат собственото си законодателство и ще превърнат едни формално разписани текстове в ефективни и напълно хармонизирани с европейските норми и ценности.

В подкрепа на тези ценности Музикаутор стартира петиция, в която българските автори застават с имената си зад искането за законови промени. Вече е в ход и кампания в подкрепа на исканията на дружеството. В нея Музикаутор всяка седмица изпраща картички до министъра на културата Боил Банов, в които му покзава какви са позитивите от работеща регламентация на компенсационните възнаграждения от частно копиране.