НАТФИЗ Е ДОМАКИН НА ШЕСТИЯ ФОРУМ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ФИЛМОВА ИНДУСТРИЯ – БЪЛГАРСКОТО КИНО – МОМЕНТНА СНИМКА – 8 ноември

НАТФИЗ е домакин на кръгла маса: „ШЕСТИ ФОРУМ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ФИЛМОВА ИНДУСТРИЯ – БЪЛГАРСКОТО КИНО – МОМЕНТНА СНИМКА“. Събитието ще се проведе на 8 ноември 2022 г., 12.00 ч., Голяма кинозала, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, ул. “Г. С. Раковски” 114, София. Зад инициативата стоят усилията на Университета за национално и световно стопанство – Център за медийни изследвания и аудиовизуална политика, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, в партньорство с Изпълнителна агенция „Национален филмов център“, Българска национална филмотека, Съюз на българските филмови дейци, Асоциация на филмовите продуценти, Сдружение на филмовите и телевизионните режисьори, Филмаутор, Българска асоциация на кинорежисьорите, Асоциация на българските оператори, Академика 21, Българска асоциация на филмовите, телевизионните и радио сценаристи, Асоциация на българските филмови продуценти, Българска асоциация на независимите художници и аниматори – Пройко Пройков, Асоциация на българските анимационни продуценти, Асоциация на българските киносалони, Асоциация на филмовите и телевизионни продуценти и Обсерватория по икономика на културата.

Целта на Форума за устойчиво развитие на българската филмова индустрия е да бъде намерен най-добрият път за ефективно и ефикасно управление и финансиране на българската филмова индустрия – през призмата на европейските политики и практики, което от своя страна да доведе до нейното устойчиво развитие.