Национален музей “Земята и хората”

ИСТОРИЯ НА СГРАДАТА НА НМ “ЗЕМЯТА И ХОРАТА”

ИСТОРИЯ НА СГРАДАТА НА НМЗХ 01Националният музей „Земята и хората“ е разположен в уникална по своята архитектура сграда в центъра на София, построена в края на XIX век като част от комплекса „Софийски Арсенал”. Сградата е една от първите построени в страната с монолитна стоманобетонна конструкция с противо-земетръсни шайби.

Първите сведения за комплекса се отнасят към 1882 г., когато Софийският артилерийски склад се преименува на Софийска оръжейна работилница. През 1899 г. с указ на княз Фердинанд комплексът става Софийски артилерийски арсенал.

ИСТОРИЯ НА СГРАДАТА НА НМЗХ 08

Три сгради от комплекса са съхранени до днес. Сега в тях се помещават Националният музей „Земята и хората“, Музеят за съвременно изкуство и Мемориалът „Гарнизонно стрелбище”.

ИСТОРИЯ НА СГРАДАТА НА НМЗХ 07

В Арсенала повече от 30 години са изработвани боеприпаси (маркирани с монограм СА-Софийски Арсенал и лъвче), извършван е ремонт на различни видове оръжия.

ИСТОРИЯ НА СГРАДАТА НА НМЗХ 12През 1927 г. фабриката е преместена в Казанлък. В стария Арсенал остават да функционират само спомагателни производства. По това време сградата, в която понастоящем се помещава музея „Земята и хората“ е била “Голямата коларска работилница” на Арсенала.

През 30-те години на XX в. Арсеналският комплекс се предоставя на Школата за запасни офицери (ШЗО), която до тогава се е намирала в Княжево. В сградата на настоящия Музей за съвременно изкуство е бил щабът. „Малкият Арсенал“ е бил столовата,  Мемориалът “Гарнизонно стрелбище” е учебното стрелбище, а в сградата на настоящия Национален музей „Земята и хората” се помещава гимнастически салон на Школата.ИСТОРИЯ НА СГРАДАТА НА НМЗХ 03Непосредствено след 9-ти септември 1944 г. тук е преместена Държавната печатница. Обособени са производствени цехове – наборен, висок черен печат, висок цветен печат, дълбок печат и брошуро-подвързвачен. В този си вид сградата функционира до 1975 г., когато печатницата е преместена в новопостроено здание.

С Разпореждане № 50 от 30.12.1985 г. на Бюрото на МС от 01.01.1986 г. се създава Националният музей “Земята и хората” (НМЗХ) със задача да издирва, събира, съхранява и излага минерали и производни от тях материали. За нуждите на НМЗХ за безвъзмездно ползване се предоставя сградата на бившата Държавна печатница „Георги Димитров” на тогавашния бул. „Г. Трайков” (сега „Черни връх”).

ИСТОРИЯ НА СГРАДАТА НА НМЗХ 12

Сградата е реставрирана, обявена за паметник на културата и адаптирана за нуждите на НМ “Земята и хората”. Автор на проекта за реконструкция на сградата е арх. Христо Ганчев. Интериорът е проект на художника Иван Радев, а фреските в залата са на художника Теофан Сокеров.ИСТОРИЯ НА СГРАДАТА НА НМЗХ 14

След продължилата 18 месеца реконструкция, музеят е официално открит за посещения на 19 юни 1987 г.

 

http://www.earthandman.org/