Националната библиотека представя поезията на Боян Ангелов и Иван Гранитски: 21 ноември 2022 г., 18.00 ч.

Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”, Съюзът на българските писатели и издателство “Захарий Стоянов” ви канят на двойна поетична премиера.

Двама изтъкнати поети ще представят най-новите си книги:

Иван Гранитски  ще ви запознае с откъси от стихосбирката си  „Акварел” – оригинален проект с художника проф. Ивайло Мирчев.

Боян Ангелов ще прочете стихове от книгата си  „П(р)освещения”.

И двете книги са издание на „Захарий Стойнов”, а за идеите и посланията на авторите ще говори литературният критик Георги Цанков.

Заповядайте на 21 ноември 2022, понеделник, от 18.00 ч. в Централното фоайе на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”.

 

Из „Акварел”

ИВАН ГРАНИТСКИ

XXI

Свирепа зима се проточи

виелиците нямат край

Омърлушен вятърът ридай

дни се нижат – многоточия

 

Сякаш времето е спряло

сурово безнадеждно и унило

Вкочанено от безсилие

вие куче освирепяло

 

 

Из „П(р)освещения”

БОЯН АНГЕЛОВ

ПРИЛИКИ

Пътят, който е полуначало.

Къщата, в която не живях…

Всичко в мене се е насъбрало,

струпано

под мълчалива прах.

Истината се оттегли в блато

и ми заприлича на косач,

тръгнал да коси сега, когато

сухите треви

се гърчат в здрач.

Здрачът е последното стъпало

и ми заприлича на монах,

стигнал до кандилото, огряло

къщата,

в която не живях.