На Христовото Възкресение да прочетем “МИР” от Св. Франциск от Асизи (1181-1224)

Мир

…Господи, нека се стремя,
не мен да утешат, а аз да утешавам;
не мен да разберат, а аз да разбирам;
не мен да обичат, а аз да обичам.

Защото, който се отдава, получава;
който забравя себе си, намира;
който прощава, нему прощават;
и който умира, той се събужда за вечен живот.

Превод- Ирина Илиева