НБУ издаде книга на Никола Стоянов

„Живот и дейност: Мемоари (1875-1939). Дневник (1940-1944)“ на Никола Стоянов
Виртуалната програма на Център за книгата през месец май

В края на месец април излезе от печат ново издание на Нов български университет „Живот и дейност: Мемоари (1875-1939). Дневник (1940-1944)“ на Никола Стоянов със съставителство, предговор и бележки на д-р Калинка Анчова и гл. ас. д-р Алека Стрезова.  Автор на встъпителната студия е доц. д-р Даниел Вачков.

Никола Стоянов оставя трайна следа в различни сфери от политическия и обществен живот на нова България. Роден в Дойран, обречен на националния идеал, дипломиран математик, физик и астроном, авторитетен икономист и финансист, дългогодишен директор на Дирекцията на държавните и гарантираните от държавата дългове, общественик с разностранна ангажираност, председател на Македонски научен институт, на Съюз „Юнак“, на Съюза на периодичния печат, той се нарежда сред значимите фигури на своето време. Съзидателният му житейски път е вплетен в панорамата на възходите и крушенията, надеждите и разочарованията на младата българска държава.

Настоящото издание е едновременно документална проза, личен разказ, но и изследователски прочит за мястото на Никола Стоянов в новата българската история. Съставителите споделят „Спомените и дневникът на Никола Стоянов се публикуват за пръв път. Надяваме се те да заинтригуват читателите и изследователите на новата българска история и да заемат достойно място в родната мемоаристика и историческа документалистика, а техният автор да излезе извън зоната на забравата.“

Интригуващото повествование е не само за специалисти, но и за широк кръг читатели.

Изданието може да се закупи с 10% отстъпка при избиране на наложен платеж за начин на плащане в електронната книжарница на Нов български университет.

Гергана Мартинова
Началник отдел “Библиотечни и информационни услуги”
Библиотека, Нов български университет