Непавителствени организации срещу новото намерение за Централната минерална баня на София

Превръщането на северното крило и двата големи плувни басейна на Централната минерална баня на София в музей и зали за събития е недопустимо. Това изразиха в становище от неправителствените организации Термално-Нормално, Спаси София, ДОМА Арт и Софийски дискусионен форум.

В становище изпратено до кмета на София Йорданка Фъндъкова, Зам.-кмета Тодор Чобанов, арх. Здравко Здравков и Малина Едрева, общински съветник, неправителствените организации изразяват няколко притесненя.
Те изтъкват, че намерението е в противоречие с всички заявки за прозрачно и открито управление. Съдържанието на докалада за бъдещето на Централната баня не е предоставен на обществеността, и не е подложен на обществено обсъждане.
Освен това според тях: „чрез промяна на предназначението на Централната минерална баня на София не се гарантира интересът на гражданите, които губят възможността да се възползват от минералната вода, с която София е известна. Не е ясен нито механизмът, нито критериите ,по които част от залите в банята ще бъдат отдавани за ползване и организиране на събития, с което се поставя под риск визията на реставрирания обект, както и остава неясна каква и чия ще е отговорността при евентуално нанасяне на щети по ценния имот“.
Намерението пренебрегва предимството на актуалната и уникална функция на обекта и историческата му обвързаност със столицата, и освен това е в противоречие със Стратегията за оползотворяването на минералните ресурси 2014-2020, изготвена от НАГ и приета от Столичния общински съвет, изтъкват още от неправителствените организации.
Това за което настояват в неправителствените организации в становището си е:

  1. Столичната община да поеме отговорност за реставрирането, модернизирането и управлението на градските минерални бани като се съобразява с техните естествени функции и се погрижи богатството от минерални води да бъде устойчиво употребявано в полза на гражданите.
  2. Да не се подменя функцията на Северното крило на Централната минерална баня, както и да се предприемат конкретни действия за модернизация на басейните и въвеждането им в експлоатация като рекреационен център с минерална вода.
  3. Столичната община да включи в бюджета за 2019 г. необходимите средства за възстановяването на Северното крило на Централна минерална баня като градски модерен СПА център с програма за управление от специализирано общинско дружество.