Нов сайт за големия български историк проф. Петър Мутафчиев

По повод на предстоящата 135-годишнина от рождението на големия български историк проф. Петър Мутафчиев (1883–1943) Център за книгата на Нов български университет подготви уебсайт, посветен на личността и делото му. По този начин е продължена инициативата в НБУ да се създават електронни страници за значими български учени, артисти и преподаватели. Сайтът запознава с основни моменти от биографията на проф. Мутафчиев, допълнени с избрани фотографии от личния му архивен фонд, дарен на НБУ от неговата дъщеря акад. Вера Мутафчиева и съхраняван в Университетския архив. Биографията му е допълнена със словата за него, казани In Memoriam от някои от именитите му съвременници като Иван Дуйчев, Любен Диков и др.

Важна част от сайта е подробната библиография, включваща почти всички трудове от и за проф. Мутафчиев, инструмент при евентуални изследвания, свързани с личността на проф. Мутафчиев, както и при занимания с история на средновековна България и страните от Византийската общност.

С някои от по-интересните и ценни документи в него накратко е представен личният архивен фонд на проф. П. Мутафчиев, съхраняван в Университетския архив на НБУ. Представени са и тези книги от и за П. Мутафчиев, които предлага Библиотеката на НБУ на своите читатели. На потребителите на сайта са предложени и подменюта с две „образователни задачи“. Първата е базирана на картотечните бележки на П. Мутафчиев, свързани с неговата научна дейност и писани на няколко езика. Любознателните потребители ще имат възможност да разчетат, преведат и тълкуват личните бележки на професора. Втората задача включва тестове с въпроси от средновековната история на Балканите, като в основата им стоят текстове на П. Мутафчиев.

Сайтът ще бъде представен официално в книжарницата на корпус I в Нов български университет на 5 юни 2018 г. от 16:30 ч. Водещ на събитието ще е доц. д-р Веселин Методиев, а участници ще бъдат Тихомир Асенов, Любомир Томов и Пламен Буланов.

 

 

Автор: Гергана Мартинова