Премиера на Аджарското четириевангелие от 1652 г., издание на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Събитието ще се проведе на 31 януари от 18.00 часа в Централното фоайе на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Проф. Елисавета Мусакова ще представи фототипното пълноцветно издание на Аджарското четириевангелие от 1652 г. То се издава с лимитиран тираж от 200 номерирани екземпляра. Във фонда на Националната библиотека евангелието е постъпило в края на 70-те или началото на 80-те години на ХХ век. То е най-представителният от запазените в България ръкописи на Аджарската книжовна школа от XVII в.

В поредицата издания на ръкописи от Библиотеката това издание се отличава с полиграфските си качества, в най-висока степен доближаващи луксозното копие до неговия оригинал. Двуезичният текст към изданието е дело на  проф. Елисавета Мусакова.

Гостите на събитието ще имат възможност да се запознаят с работата по изданието и с важността на Аджарската книжовна школа за българска културна история. Изданието ще може да бъде закупено след събитието.

 

Заповядайте!