Соня Станкова открива самостоятелна изложба

6 ОКТОМВРИ:

9-18 ч., Етнографски музей
Изложба „Музеят – наследство и мисия. 100 години история” за историята на Етнографския музей в Пловдив и къщата, в която се помещава.

9-18 ч., Археологически музей
Документална фотоизложба „40 години тракийска изложба”

9-18 ч., Галерия „Капана”
Самостоятелна изложба на художника Нейчо Дойчев – Д’ Нейчо по случай неговата 70-а годишнина

9-18 ч., Мексиканска къща
Изложба на илюстрации от Антоан Стойков към книата с поезия на Ангел Стойчев

10-19 ч., Fluca – Австрийски културен павилион
Изложба  на Герт Ресингер (Австрия)

18 ч., Градска художествена галерия, Зали за временни експозиции, Първи етаж
Откриване на самостоятелна изложба фотография на Соня Станкова