Студенти по журналистика от СУ посетиха Музей „Дора Габе“ в София

Обновеният Музей „Дора Габе“ работи активно като средище за срещи, беседи и рецитали с млади писатели, журналисти, книгоиздатели и дейци на изкуството. Съгласно завещанието на голямата ни поетеса нейният апартамент е собственост на Съюза на българските писатели с условието пространството и цялото културно-историческо наследство, съхранено в него, да бъде развивано в полза на новите генерации писатели.

На 26 май 2023 г. музеят „Дора Габе“ беше посетен от представителна делегация от турски писатели, които изслушаха биографични данни за писателката и чуха нейни стихове в оригинал и в превод на турски език, дело на Ахмет Емин Атасой.

На 1 юни група от 10 студенти по журналистика от СУ „Св. Климент Охридски“

и тяхната преподавателка Ирина Гъркова бяха гости в музея. Близо час те слушаха с интерес подробности от живота и творческото дело на Дора Габе. Звучаха известни нейни стихове. Боян Ангелов – председател на СБП – изнесе важни факти за рода на поетесата, за нейния баща Петър Габе, за признанието на поетесата в международен план. В срещата участваха още литературният критик и прессекретар Анжела Димчева и поетесата Надя Попова – главен редактор на вестник „Словото днес“, която представи ключови моменти от творческата лаборатория на съвременния редактор. Студентите от специалност „Книгоиздаване“ зададоха въпроси и потвърдиха своя интерес да започнат регулярни сбирки в музея с писатели, журналисти, издатели. Боян Ангелов предложи на младите хора да направят първи опити в редактирането и дизайна чрез обработка на ръкописи, постъпили в издателство „Български писател“.

Срещата завърши с обещания и от двете страни за бъдещо сътрудничество в името на българската култура.

На снимката:

Боян Ангелов, Ирина Гъркова и Надя Попова заедно със студентите от специалност „Книгоиздаване“, факултет „Журналистика“ на СУ „Св. Климент Охридски“.