УниБИТ взе участие в откриването на новата сграда на Културно-информационния център на Р България в Р Северна Македония

НИЕ СМЕ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ДИАЛОГА МЕЖДУ НАШИТЕ ДВЕ ДЪРЖАВИ

Делегация от Университета по библиотекознание и информационни технологии, гр. София, в състав проф. д-р Христина Богова – Декан на Факултет по библиотекознание и културно наследство, проф. д-р Боряна Бужашка – директор на Центъра за изучаване на българите в чужбина и проф. д.ф.н. Ваня Добрева – ръководител на катедра „Култура, историческо наследство и туризъм“, взе участие в откриването на новата сграда на Българския културно-информационен център в гр. Скопие. „Придобиването на самостоятелна сграда, дом на българската култура, ще допринесе за диалога между българския и македонския народ, ще засили сближаването и преодоляването на разделителните линии. Културата притежава тази особеност да задвижва механизмите на взаимодействията и да съдейства за обмена на творчески идеи и иновации. Даряваме от името на УниБИТ на обновената библиотека в БКИЦ най-българския вестник „За буквите – О писменехь“, както и книги, за да можем заедно с нашите македонски колеги да споделяме общите си открития,  надежди и виждания за бъдещето” –  посочи проф. д-р Христина Богова,