Членове на европейската мрежа за грамотност EURead очертаха съвместен план за насърчаване на четенето и справяне с неграмотността

Ежегодният форум на Мрежата се проведе за първи път в България по покана на фондация „Детски книги“


На 5 и 6 юни 2023 г. експерти от 20 държави се събраха в Информационния център на Европейския съюз и в Американския център на Столична библиотека в гр. София за годишната среща на европейската мрежа за грамотност EURead. Форумът, който ежегодно се състои в Брюксел, за първи път се проведе в България по покана на фондация „Детски книги“. Водени от мотото „Грамотността в Европа: Четенето е ключът!“ (Literacy across Europe: Reading is the Key) представители на 32 организации се обединиха около тезата, че програмите за първа книга, дарявана на семействата в ранните години, са в основата на преодоляването на неравенствата в обществото. Такава програма все още липсва в България, но въвеждането ѝ е особено важно, ако се отчете големият брой функционално неграмотни възрастни. Изпълнителните директори на Финския център за четене и на BookTrust (Великобритания) изразиха готовност да подкрепят фондация „Детски книги“ в разработването на пакет с първа книга и призоваха политиците в страната ни да обърнат внимание на важността му.

„Проблемите с четенето и неграмотността трябва да бъдат поставени на дневен ред. Образованието не е разход, а инвестиция в бъдещите поколения. Четенето и грамотността са ключът, защото без тях няма наука, няма медийна свобода и не съществува мир“, с тези думи откри срещата председателят на EURead и изпълнителен директор на немската фондация „Четене“ д-р Йорг Ф. Маас.  Германия, както и България, е сред страните с резултати под средните за Европа според последното международно изследване за четивна грамотност PISA. С оглед на това в страната от години активно се работи по програми като „Национален план за четене“, насърчаващи четенето от ранна възраст.

 

Обединяването на усилията около споделянето на послания за грамотността и четенето, базирани на научните доказателства, изведени от Мрежата на изследователите (част от структурите на EURead), също беше прието като обща стъпка за съвместна работа на организациите. Това ще помогне на членовете, които не разполагат със собствени изследователски структури, да се възползват от акумулираните колективни знания в полето на грамотността и насърчаването на четенето. По време на срещата беше представен и обновеният уебсайт на Мрежата (www.euread.com), чрез който отделните участници могат да представят своите проекти, програми и кампании.

„Годишната среща на EURead ни изпълни с оптимизъм, че можем да променим ситуацията с четенето и грамотността в България. С част от колегите очертахме общи стратегии и работим по план за развитие на съвместни дейности. А коментарите, че срещата в София е най-добре провежданата среща до момента, затвърждават убеждението ни, че всичко е възможно, когато заедно гледаме в една посока“, сподели председателят на фондация „Детски книги“ Валентина Стоева след края на форума.