Щастливите скандинавци и другият: чужденецът имигрант в съвременната скандинавска литература

Специалност „Скандинавистика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Литературен клуб „Перото“ ще представят лекция на тема „Щастливите скандинавци и другият: чужденецът имигрант в съвременната скандинавска литература“ на проф. Елисабет Оксфелт от Университета в Осло, Норвегия.

Проф. Оксфелт е преподавателка по скандинавски литератури и авторка на научни изследвания и публикации в областта на теорията на литературата – постколониализъм и (пост)национализъм, на скандинавските литератури и кино от XIX–XXI в. Тя ръководи проект, изследващ чувствата и преживяванията на скандинавците, породени от съжителството им с бежанците и имигрантите в техните страни.

Чрез посредничеството на медиите и в прякото си общуване се сблъскваме ежедневно със страдащия „друг“ –деца,принудени да работят, жертви на трафик, бежанци от военни конфликти. Животът на „другите“ влияе директно и индиректно върху начина, по който възприемаме и самите себе си. В творчеството си мнозина съвременни писатели установяват, че това от една страна кара скандинавците да се определят като щастливи хора, заради благата и възможностите, с които разполагат, но от друга – да изпитват неудобство и угризения на съвестта.

В лекцията си проф. Оксфелт ще разгледа т. нар. „скандинавско чувство за вина“ и начина, по който то се отразява в съвременната скандинавска литература, въз основа на теорията за емоционалността на текста, теорията на афекта и др.

Лекцията се организира от специалност „Скандинавистика“ по случай 25-годишнината на специалността в партньорство с Националния дворец на културата и литературен клуб „Перото“. Вход свободен, осигурен е превод на български език.